Na osnovu člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

P R A V I L N I K
O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE DIGITALIZACIJE STOČARSKE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE
(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 9/22 od 21. januara 2022. godine)

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs