Prerada hraneVoće, povrće, grožđe, piva i alkoholna pića

AP Vojvodina: Prerada vina i rakija do 60% podsticaja bespovratnih sredstava

Prerada vina i rakije

Bespovratna sredstava koja se dodeljuje po ovom konkursu iznose ukupno 50.000.000,00 dinara.

Bespovratna  sredstva  za podršku investicija po ovom  konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, preduzetnike i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00  dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, preduzetnike i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

  1. Nabavka opreme za primarnu preradu grožđa,
  2. Nabavka opreme za fermentaciju za bela i crvena vina,
  3. Nabavka opreme za čuvanje i negovanje vina,
  4. Nabavka opreme za punjenje vina,
  5. Nabavka opreme za rakiju.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu,i to:

  1. preduzetnik- nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
  2. pravno lice:
  • privredno društvo
  • zemljoradnička zadruga i
  • -složena zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

Pre podnošenja prijave, proverite koliko bodova imate klikom na ikonu pored Bodovna lista

Prijave na Konkursu koje ostvare manje od 70 bodova – ne ulaze u dalje razmatranje komisije.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.05.2019. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona  021/456-267  od 10 do 14 časova.

Kompletan tekst konkursa, pravilnik, prijavu na konkurs i spisak prihvatljivih investicija, možete preuzeti klikom na ikonu ispod.

Konkurs za proizvodnju vina i rakije Pravilnik za proizvodnju vina i rakije Prijava na konkurs za proizvodnju vina i rakije u APV Spisak prihvatljivih investicija proizvodnja vina i rakije

Leave a Reply