Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs na kome gradovi i opštine iz Vojvodine mogu dobiti do 60% bespovratnih sredstava za sprovođenje postupka komasacije.

Predmet konkursa je:

  1. Započinjanje novih postupaka komasacije
  2. Nastavak ranije započetih postupaka komasacije
  3. Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije
  4. Uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije

Korisnici sredstava po ovom konkursu su jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije AP Vojvodine. U delu predmeta konkursa koji se odnosi na izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupka komasacije, podnosioci prijave na konkurs su jedinice lokalnih samouprava, a isključivo pravo vršenja ovih poslova ima JVP „Vode Vojvodine“.

Konkurs je otvoren zaključno sa 12.03.2021. godine.

Kompletnu dokumentaciju na konkurs i  prijavu, možete preuzeti na linku OVDE.

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs