Cilj i predmet ovog konkursa jesu podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, na osnovu dodele bespovratnih sredstava za opremu i mehanizaciju.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 100.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 880.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 120.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje i
jednu podtačku

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za investicije u Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i to:

 1. Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda;
 2. Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda;
 3. Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda;
 4. Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta;
 5. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva;
 6. Mašine za sadnju (priključne sejalice/sadilice za setvu/sadnju povrća i cveća);
 7. Mašine za zaštitu bilja (11.1. Atomizeri; 11.2. Traktorske prskalice)

U Sektoru ostali usevi (žitarice, industrijsko, krmno bilje, začinsko bilje i drugo):

 1. Mašine za dopunsku obradu zemljišta (kultivatori, gruberi, podrivači, setvospremači,
  drljače, rotositnilice, rotofreze, valjkovi za poslesetvenu obradu zemljišta,
  međuredni kultivatori);
 2. Mašine za đubrenje zemljišta (rasipač mineralnog đubriva);
 3. Mašine za setvu (sejalice za setvu žitarica, industrijskog, odnosno krmnog bilja);
 4. Mašine za transport (prikolice);

Za nabavku mehanizacije i opreme(linija za čišćenje i pranje proizvoda, linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda, za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta, za ubiranje odnosno skidanje useva i atomizere) maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 700.000,00 dinara, odnosno do 770.000,00 dinara, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

Za nabavku opreme za pakovanje i obeležavanje proizvoda, maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 800.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 880.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

Za nabavku mehanizacije i opreme( drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta(sečke i tarupi), mašine za sadnju, dopunsku obradu zemljišta, setvu, transport i traktorske prskalice), maksimalni izbos bespovratnih sredstava je do 500.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 550.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
2. pravno lice:
– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– zemljoradnička zadruga i složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Podsticaji se ostvaruju za investicije u sledećim sektorima:

 1. Sektor voće
 2. Sektor grožđe
 3. Sektor povrće (uključujući pečurke)
 4. Sektor cveće
 5. Sektor ostali usevi(žitarice, industrijsko, krmno bilje, začinsko bilje i drugo).

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 29.04.2021. godine.

Kompletan tekst konkursa i ostalu neophodnu dokumentaciju, možete preuzeti klikom na ikone ispod

Konkurs za opremu i mehanizaciju u APV 2021 Pravilnik za mehanizaciju i opremu u APV Prijava-na-konkurs-za-mehanizaciju-i-opremu-u-APV Zahtev-za-isplatu-i-izveštaj-o-namenskom-utrošku-sredstava
Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs