Cilj konkursa jeste intenzivnije korišćenje i zaštita poljoprivrednih zemljišnih resursa u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2023. godini.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke kompletnog plastenika, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap”, sistema za prihranu, sistema za zagrevanje, stolova za proizvodnju rasada.

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstva za nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2023. godini predviđen je ukupan iznos od 90.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, poseduje sertifikat o organskoj proizvodnji, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Ukupan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti maksimalno 2.100.000,00 dinara odnosno do 2.310.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, poseduje sertifikat o organskoj proizvodnji, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godini, a drugi mlađi, iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti maksimalno 2.100.000,00 dinara).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvaljivih troškova investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2023. godine, kao i one prijave za koje je podnet zahtev za nultu kontrolu počev od obaveštenja 15.11.2022. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku:

 1. Izgradnja kompletnog plastenika (aluminijumska ili pocinkovano-čelična konstrukcija) sa višegodišnjom, višeslojnom folijom. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru iznosi 1500,00 dinara/m2, odnosno 1650,00 dinara/m2 za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, poseduje sertifikat o organskoj proizvodnji, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina i ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara po prijavi, odnosno ne može biti veći od 1.650.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi,poseduje sertifikat o organskoj proizvodnji,žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, maksimalan iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru iznosi 1.500,00 dinara/m2 i ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara po prijavi).
 2. Višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje plastenika, folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreže za senčenje plastenika. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje plastenika, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje plastenika iznosi 80,00 dinara/m2 odnosno 90,00 dinara/ m2 za podosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi,poseduje sertifikat o organskoj proizvodnji,žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina i ne može biti veći od 100.000,00 dinara za sva tri tipa opreme pojedinačno odnosno 110.000,00 dinara za podosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi,poseduje sertifikat o organskoj proizvodnji,žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina. U slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi 80,00 dinara/m2 i ne može biti veći od 100.000,00 dinara za sva tri tipa opreme pojedinačno.
 3. Sistem za navodnjavanje „kap po kap“ i sistem za mikrokišnjenje. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 90,00 dinara/m2 odnosno 100 dinara/m2 za podosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi,poseduje sertifikat o organskoj proizvodnji,žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina i ne može biti veći od 100.000,00 dinara, odnosno 100.000,00 dinara za podosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, poseduje sertifikat o organskoj proizvodnji, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina. U slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi 80,00 dinara/m2 i ne može biti veći od 90.000,00 dinara za oba tipa opreme pojedinačno.
 4. Sistem za navodnjavanje i prihranu:
  sistem za fertirigaciju,
  sistem za filtriranje i
  pumpa za navodnjavanje.
  Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi do 30.000,00 dinara pojedinačno za sva tri tipa opreme, odnosno 33.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, poseduje sertifikat o organskoj proizvodnji,žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina. U slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi 30.000,00 dinara pojedinačno.
 5. Stolovi za proizvodnju rasada (aluminijumski, sa kadama i ventilom za pražnjenje). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 5600,00 dinara/m2, odnosno 6500,00 dinara/m2 za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, poseduje sertifikat o organskoj proizvodnji, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina i ne može biti veći od 560.000,00 dinara po prijavi odnosno do 650.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, poseduje sertifikat o organskoj proizvodnji, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi 5600,00 dinara/m2) i ne može biti veći od 560.000,00 dinara po prijavi.
  Sistem za zagrevanje. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.500,00 dinara/kw, odnosno 1650,00 dinara/kw za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, poseduje sertifikat o organskoj proizvodnji, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina i ne može biti veći od 600.000,00 dinara po prijavi odnosno do 660.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, poseduje sertifikat o organskoj proizvodnji, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.500,00 dinara/kw i ne može biti veći od 600.000,00 dinara).

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, za jednu ili više tačaka u okviru konkursa.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

fizičko lice:

 • nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,
 • preduzetnik nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

pravno lice:

 • privredno društvo nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,
 • zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.
 • složena zadruga nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 07.04.2023. godine.

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2023. godini izmenom odluke biće otvoren do utroška sredstava, a najkasnije zaključno sa 21. aprilom 2023. godine.

Za fizička lica i pravna lica:

 1. čitko popunjen obrazac prijave;
 2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
 3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 30 dana);
 4. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 31.12.2022. godine za podnosioca prijave;
 5. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2022. godine za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, u APV);
 6. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju);
 7. predračun sa propratnim aktom dobavljača u kome će biti iskazana cena bez PDV-a, PDV i cena sa PDV-om, i specifikacija opreme koja sadrži osnovne karakteristike opreme (konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme); za investicije koje su preko 150.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, a konačan originalni račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme, za investicije do 150.000,00 dinara originalni račun za nabavku predmetne investicije sa specifikacijom opreme koja sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);
 8. za investicije koje su već realizovane:
  a veće su vrednosti od 1.000.000,00 dinara: original e-faktura (za veleprodaje) ili fiskalni račun izdat nakon 01.01.2023. godine sa propratnim aktom dobavljača u kome će biti iskazana cena bez PDV-a, PDV i cena sa PDV-om, pojedinačno i specifikacija opreme koja sadrži osnovne karakteristike opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu),
  dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod Korisnika sredstava iz koga jasno proizilazi prenos sredstva na račun dobavljača opreme overen od strane banke;
  za investicije manje vrednosti od 1.000.000,00 dinara, koje su isplaćene gotovinski podnosi samo fiskalni račun izdat nakon 01.01.2023. godine sa propratnim aktom dobavljača;
  otpremnica za nabavku predmetne investicije izdatu nakon 01.01.2023. godine;
  fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
  fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
  jedinstvena carinska isprava (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) – ne starija od 01.01.2023. godine;
 9. fotokopija diplome o stečenom srednjem i visokom obrazovanju iz oblasti poljoprivrede;
 10. ako je član zadruge dostaviti potvrdu o članstvu;
 11. ukoliko je podnosilac prijave poseduje sertifikate potrebno je dostaviti kopiju sertifikata za organsku proizvodnju ili sertifikat o zaštićenom geografskom poreklu;
 12. u slučaju da se na jednoj katastarskoj parceli realizujue više investicija različitih podnosilaca prijave, potrebno je dostaviti skicu korišćenja (internu deobu) koju je izradila i overena od strane ovlašćene geodetske organizacija.
 13. važeća potvrda o izvršenoj kontroli plodnosti zemljišta koje je predmet investicije.
 14. izjave podnosioca prijave u okviru obrasca prijave;
 15. izjave dobavljača.

Dodatna obavezna dokumentacija za preduzetnike i pravna lica:

 • izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
 • potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 • potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon).
 • za zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom o zadrugama;

 

Prijava sa potrebnom dokumentacijom može se dostaviti:

 • putem pošte na adresu organa,
  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Bulevar Mihajla Pupina 16 21000 Novi Sad sa naznakom: „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILjNU PROIZVODNjU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU U 2023. GODINI”
 • lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.
 • elektronski putem AgroSens platforme.

Uputstvo o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa i podnosioca prijave je objavljeno na internet stranici organa.

Adresa e-pošte sa kojeg organ upućuje stranci elektronska dokumenta je gordana.calic@vojvodina.gov.rs

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4413 od 10 do 14 časova.

Komletan tekst konkursa, pravilnik, zahtev i uputstvo za elektronsku prijavu, možete preuzeti na linku:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ У 2023. ГОДИНИ