Za realizaciju Konkursa za sufinansiranje investicija nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini u 2023. godini predviđeno je ukupno 55.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Za podnosioce prijava, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i osnivač pravnog lica mlađe od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a
razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2023. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2023. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

  • Nabavka opreme za primarnu preradu grožđa,
  • Nabavka opreme za fermentaciju za bela i crvena vina,
  • Nabavka opreme za čuvanje i negovanje vina,
  • Nabavka opreme za punjenje vina,
  • Nabavka opreme za rakiju.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i
koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

Preduzetnik – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
pravno lice:
– privredno društvo – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;

– zemljoradnička zadruga – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

– složena zadruga – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 26.05.2023. godine.

Sve detalje vezano za ovaj konkurs možete preuzeti u nastavku teksta ili na linku OVDE.