Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine i druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.

Unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 45.246.176,20 dinara bez PDV-a.

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnose se do utroška sredstva, a najkasnije do 15.03.2020. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/4881851.

Kompletan tekst konkursa i ostalu neophodnu dokumentaciju, možete  klikom OVDE

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs