RaznoTurizam, lov, ribolov, manifestacije

APV: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 25.000.000,00 dinara.

Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

Građevinska vrednost nekretnine koja se predlaže za kupovinu, ne sme biti veća od 2.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju:

  1. supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
  2. vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

Prijave na Konkurs će se primati do 03.04.2020. godine.

Tekst konkursa možete preuzeti klikom na ikonu ispod

Konkurs za kuce 2020