Osnovni podsticaj po ha

Recent Posts / View All Posts

RS: Osnovni podsticaji po ha u biljnoj proizvodnji u 2021. godini – Olakšana procedura!

| Biljna proizvodnja, Osnovni podsticaj po ha | No Comments
Izuzetno u 2021. godini, zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na e-mejl adresu: podsticaji.pohektaru@minpolj.gov.rs   dostavljanjem sledećih podataka o podnosiocu…
Osnovni podsticaj po ha

OSNOVNI PODSTICAJ PO ha ZA BILJNU PROIZVODNJU

| Biljna proizvodnja, Osnovni podsticaj po ha | No Comments
Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka od 1. marta do 30. aprila tekuće godine, na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u tekućoj…