Uprava za agrarna plaćanja je objavilaKonačna rang lista podnetih prijava na Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019. godini, broj 320-41-2432/2019-07 od 17.10.2019. godine, sa Izmenama od 4.11.2019. godine i 31.12.2019. godine:
Republika Srbija
MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
-Uprava za agrarna plaćanja-
Broj: 320-41-2432/2019-07
Datum: 14.12.2020. godine
Beograd

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede proširilo je listu mladih poljoprivrednika koji će ove godine dobiti subvencije. Umesto 2500 poljoprivrednika mlađih od 40 godina sada pravo na subvenciju ima 3000 kandidata.

Dodatna sredstva obezbeđena su, kako se kaže u saopštenju Ministarstva, zahvaljujući razumevanju Ministarstva finasija i Vlade Srbije o nephodnosti ulagati u “start up“ i mlade na selu.

Мladi poljoprivrednici dobijaju do 1 500 000 dinara avansno, a potrebno je da opravdaju sredstva u roku od 90 dana od momenta uplate. Njihovo učešće je 25%. Kada je reč o izdvojenom novcu po proizvođaču, za predviđenih makisimalnih milion i po dinara može se kupiti oprema poput sejalica, tanjirača, drljača, freza i druga poljoprivredna mehanizacija, a može se ulagati i u sadni materijal za podizanje zasada voća ili kupiti stado ovaca, koza, kao i visokokvalitetna grla krava za mleko ili junad za to.

Konačnu rang listu možete preuzeti klikom na ikonu ispod.

konacna-rang-lista-mladi poljoprivrednici-2019
Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs