B O D O V N A  L I S T A
zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Sedmom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora, broj 320-01-07-1/2022-07 od 14. februara 2022. godine
I
Bodovna lista podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Sedmom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora, broj 320-01-07-1/2022-07 od 14. februara 2022. godine (u daljem tekstu: Bodovna lista):

Podnosilac zahteva za odobrenje projekta ima pravo na prigovor na svoje mesto na ovoj Bodovnoj listi, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Bodovne liste na zvaničnoj internet stranici Uprave.
O prigovoru Uprava rešava u roku od 15 dana od dana podnošenja.

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs