Category

Nabavka novog traktora

Nabavka novog traktora

Nabavka novog traktora

By | Biljna proizvodnja, Nabavka novog traktora

NAZIV MERE  preko se očekuje konkurs za nove traktore je IPARD konkurs

Mera 1- Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (izgradnja objekata i nabavka oprema, mašine i mehanizacija uključujući traktore)

najava od strane UAP je datum objave konkursa 17.6.2019. sa rokom važenja 15.9.2019.  a ukupna vrednost budžeta konkursa  4.745.456.547,00 RSD ili

približno 40 Miliona Eura. Najveća vrednost budžeta za  IPARD konkurs u Srbiji objavljena do sada.

 

IPARD-II-program-Plan-poziva-za-2019.pdf