Category

Krediti

2,6 milijardi dinara finansijske podrške poljoprivrednim gazdinstvima

By | Krediti, Razno, Vesti i obaveštenja

16.04.2020. godine na sednici Vlade Srbije usvojene su Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije COVID-19, kao i Uredba o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima i Uredba o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19. Prema rečima ministra finansija Republike Srbije Siniše Malog, usvajanjem ovih uredbi zaokružen je Program ekonomskih mera za podršku privredi.

Preko Uprave za agrarna plaćanja našim poljoprivrednicima je od utorka naredne nedelje na raspolaganju 2,6 milijardi dinara za ublažavanje posledica krize koja je izazvana virusom korona.

Pravo na isplatu novčane pomoći u skladu sa Uredbom o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ima nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalazi se u aktivnom statusu. Pored opšteg uslova neophodno je da podnosilac zahteva u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, ili da je vlasnik životinje (krave, ovce ili koze) koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja. Pravo na novčanu pomoć imaju i vlasnici obeleženih i registrovanih košnice pčela, bili oni nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da imaju 70 ili više godina starosti u 2020. godini.

Visina jednokratne pomoć u apsolutnom novčanom iznosu određuje se po jedinici upisane površine, odnosno po grlu stoke ili broju košnica i to:

 • 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, a najviše 90.000 dinara;
 • 3000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara;
 • 500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20.000 dinara;
 • 800 dinara po košnici pčela, a najviše 20.000 dinara.

Za realizaciju ove uredbe utvrđena su sredstva od 1.150.000.000 dinara

Isplatu novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima vrši Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, na osnovu dostavljenih podataka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja.

Uredbom o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kroz subvencionisanje dela kamate olakšani je pristup korišćenju kredita, i to za:

 • razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovom uredbom;
 • razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
 • investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
 • nabavku hrane za životinje;
 • investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
 • likvidnost

Fizičko lice i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara, dok pravno lice kreditnu podršku ostvaruje pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara. Iznos kredita za likvidnost je do 3.000.000 dinara.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe utvrđena su u ukupnom iznosu 1.450.000.000 dinara.

Uredba-o-novchanoj-pomoci-poljoprivrednim-gazdinstvima-u-cilju-ublazhavanja-posledica-nastalih-usled-bolesti-covid-19 Uredba-o-finansijskoj-podrshci-poljoprivrednim-gazdinstvima-korishcenju-kredita-u-otezhanim-ekonomskim-usl

Krediti za likvidnost i obrtna sredstva – COVID 19

By | Krediti

PROGRAM FINANSIJSKE PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA ODRŽAVANjE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID – 19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.

Osnovni ciljevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID – 19 obezbedi podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava kao i za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Realizacija Programa vršiće se preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

Za relizaciju Programa izdvojeno je 24 000 000 000 dinara.

KO MOŽE DA KORISTI SREDSTVA

Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Sredstva po ovom Programu ne mogu se koristiti za:

 • organizovanje igara na sreću, lutrije i slične delatnosti;
 • promet nafte i naftnih derivata;
 • proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodonim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

USLOVI KREDITA

 • rok otplate do 36 meseci koji uključuje grejs period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate;
 • kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;
 • krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;
 • minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000,00 dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,00 dinara;
 • maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:
 • za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000,00 RSD,
 • za mala pravna lica do 40.000.000,00 RSD i
 • za srednja pravna lica do 120.000.000,00 RSD;
 • otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima;
 • u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu;
 • osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je zadržavanje broja zaposlenih, u skladu sa izveštajem Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na određeno i neodređeno vreme na dan 16. mart 2020. godine, s tim da se kako do dana podnošenja zahteva tako i u toku korišćenja kredita prihvata odstupanje do 10% od navedenog broja zaposlenih.
 • instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:
 • menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta) i/ili
 • hipoteka na nepokretnostima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
 • zaloga na opremi/pokretnim stvarima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
 • menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika;
 • menica i menično ovlašćenje dužnika se obavezno dostavljaju uz neko od navedenih sredstava obezbeđenja.

SREDSTVA OBEZBEĐENjA

U zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavljaju sledeća sredstva obezbeđenja:

 • do iznosa od 1.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i lične menice osnivača (svih osnivača),
 • do iznosa od 2.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme,
 • do iznosa od 10.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo povezanog pravnog lica,
 • do iznosa od 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita,
 • za iznos iznad 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda. Za klijente iz portfolia Fonda koji već imaju uspostavljene realne/odgovarajuće kolaterale, krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda.

GARANCIJA BANKE, RUČNA ZALOGA I HIPOTEKA  MOGU  BITI OBEZBEĐENjA ZA SVE IZNOSE KREDITA.

JEMSTVO BONITETNOG PRIVREDNOG SUBJEKTA (KOJE NIJE POVEZANO LICE) MOŽE BITI OBEZBEĐENjE ZA SVE  IZNOSE KREDITA DO 25.000.000RSD.

KRITERIJUMI ZA ODOBRENJE KREDITA:

-za privredne subjekte najviši iznos odobrenog kredita može biti do 50% ostvarenih poslovnih prihoda po poslednje predatom finansijskom izveštaju,

-za preduzetnike koji se paušalno oporezuju najviši iznos odobrenog kredita može biti do  50% ostvarenog prometa kod poslovnih banaka u 2019.godini,

– podnosilac zahteva za kredit  nema blokadu računa dužu od 30 dana u kontinuitetu u prethodnih godinu dana, odnosno ukupno  90 dana sa prekidima u poslednjih godinu dana.

Zahtevi se elektronski podnose na elektronsku adresu

prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs

Prijem zahteva se vrši dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra  2020. godine. Rok za realizaciju svake pojedinačne odluke (puštanje kredita u tečaj) je 90 dana od datuma donošenja odluke Upravnog odbora Fonda.

Upravni odbor Fonda doneće odluke po primljenim zahtevima najkasnije do 31. decembra 2020. godine, i to do visine trenutno raspoloživih sredstava za realizaciju ovog programa.

Krajnji rok za realizaciju odobrenih sredstava u skladu sa ovim programom i odlukama Upravnog odbora Fonda je 31. mart 2021. godine.

Sva pitanja u vezi sa ovim Programom možete postaviti putem elektronske adrese office@fondzarazvoj.rs

Kliknite na link dole možete preuzeti uredbu Vlade Republike Srbije kao i pitanja i odgovore vezane za ovaj kredit:

PDF_Dokumenta/Krediti/Uredba vlade kredit za likvidnost Covid 19.pdf Često postavljana pitanja i odgovori

Kompletan konkurs i celu dokumentaciju možete preuzeti klikom na link OVDE

Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede u saradnji sa komercijalnim bankama

By | Krediti

Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede, namenjeni su poljoprivrednicima u saradnji sa poslovnim bankama koje odobravaju kredite dok Ministarstvo poljoprivrede subvencioniše deo kamate na te kredite.

Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za:

 1. razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom
 2. razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva
 3. investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu
 4. nabavku hrane za životinje
 5. investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule.

Fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou, odnosno 1% za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola.

Krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina se vraćaju u šestomesečnim anuitetima.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.

Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Pravilnikom o  uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku  poljoprivrednicima  definisano je da se kreditna podrška ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva banci  uz dostavljanje prateće dokumentacije.

Rok za podnošenje zahteva je 01.11. tekuće godine.

Pravilnik o nacinu ostvarivanja prava na kreditnu podrsku Konsolidovana verzija Zahtev za izvod iz RPG'a

APV: Krediti pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede

By | Krediti | No Comments

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za razvoj poljoprivrede

Konkurs za dodelu kredita za nabavku:

 1. Nove poljoprivredne mehanizacije, pogonske i priključne
 2. Protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda
 3. Za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda
 4. Sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara
 5. Opremanje stočarskih farmi
 6. Pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo
 7. Plastenika, staklenika i opreme za njih
 8. Za izgradnju objekata namenjenih skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača).
 9. Za nabavku kvalitetne teladi za tov
 10. Za dodelu kredita za nabavku priplodnih grla
 11. Za preradu voća, grožđa i povrća

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 1. maksimalan iznos kredita od 20.000 evra do 40,000 evra
 2. Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra
 3. Rok otplate 24 meseca
 4. Grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata
 5. Otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 ili 6 rata)

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču kojeg bude odabrao učesnik konkursa.
Fond neće obračunavati i naplaćivati penale i kazne za prevremenu otplatu.
Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.
Krediti će se odobravati po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.

Detaljnije o konkursu možete pročitati OVDE.