Category

Razno

APV: Podsticaji za održavanje naučno stručnih skupova u 2021. godini

By | Ostalo, Razno

Cilj konkursa za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. godini na teritoriji AP Vojvodine jeste unapređenje poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih finansijskih sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. godini na teritoriji AP Vojvodine.

Bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose ukupno do 5.000.000,00 dinara.

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 1.000.000,00 dinara.

Bespovratna finansijska sredstva namenjena su za podršku za organizovanje naučno stručnih skupova, studijskih putovanja, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (zakup prostora, angažovanje konsultanata, prevodioca i tehničkog osoblja, putne i troškove boravka, izrada dizajna i štampanja promotivnog i stručnog materijala).

Pravo na učešće na konkursu imaju obrazovne ustanove i naučnoistraživačke ustanove s teritorije AP Vojvodine korisnici budžetskih sredstava koje je osnovala Republika Srbija ili AP Vojvodina.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 02.04.2021. godine.

Kompletnu dokumentaciju za konkurs, možete preuzeti na linku OVDE.

APV: Nadoknada troškova kamata za kredite namenjene navodnjavanju u 2021 godini

By | Mehanizacija i oprema, Oprema za navodnjavanje, Ostalo, Razno

Cilj konkursa jeste nadoknada troškova kamate na kredita za korisnike kredita Razvojnog Fonda Vojvodine, čime se doprinosi povećanju obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje iz kanalske mreže Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sredstva se opredeljuju za subvencionisanje kamate korisnika kredita Fonda, odobrenih za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže.

Pravo i uslovi učešća na konkursu definisani su u konkursu za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sisteme za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koji je raspisao Fond, te u Pravilniku o dodeli sredstava za subvencionisanje kamate na kredite Fonda za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže .

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 2.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku kreditnim sredstvima po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% visine ugovorene kamate po kreditu registrovanog gazdinstva.

Minimalni iznos podrške po jednoj prijavi iznosi od 50.000,00 dinara, a maksimalni iznos podrške iznosi do 1.000.000,00 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se zahtevi poslati Fondu, ili ugovori zaključenih nakon 01.01.2020. godine, radi kreditiranja za navedene namene.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 01.12.2021. godine.

Kompletan tekst konkursa, pravilnik i prijavu, možete preuzeti klikom n aikone ispod

Konkurs-za-nadoknadu-troškova-kamate-kredita-za-navodnjavanje-RFV-2021 Pravilnik-za-nadoknadu-troškova-kamate-kredita-RFV Obrazac-zahteva-za-refundaciju-kamate-fonda

APV: Konkurs za dobrovoljna vatrogasna društva u 2021. godini

By | Ostalo, Razno

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje za dodelu sredstava za podršku i podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2021. godini a koje realizuju udruženja.

Cilj javnog konkursa: Podizanje svesti građana o značaju aktivnosti dobrovoljnoih vatrogasnih društava, popularizacija dobrovoljnog vatrogastva kao i podizanje nivoa znanja i veština pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava .

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti opremanja nadležnih službi opremom za gašenje poljskih požara na poljoprivrednom zemljištu.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je 20.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% za prijave podnete od strane dobrovoljnih vatrogasnih društava od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi iznosi do 600.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu na konkurs.

Pravo učešća na konkursu imaju:

1. Dobrovoljna vatrogasna društva sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koji su od javnog interesa iz ove oblasti, na koji je saglasnost dao Vatrogasni savez Vojvodine, koje ispunjava uslove propisane Zakonom o dobrovoljnom vatrogastvu i koje je kao takvo upisano u Registar udruženja,
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo mora biti osnovano pre 2015. godine.
3. Dobrovoljno vatrogasno društvo mora imati minimum 5 (pet) članova.
4. Dobrovoljno vatrogasno društvo ne može biti u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 02.04.2021. godine.

Kompletan tekst konkursa, pravilnik i prijavu, možete preuzeti klikom na ikone ispod.

Konkurs-za-dobrovoljna-vatrogasna-društva-u-APV-2021 Pravilnik-za-dobrovoljna-vatrogasna-društva-2021 Prijava-na-konkurs-za-dobrovoljna-vatrogasna-društva

APV: Bespovratna sredstva za komasaciju

By | Opštine i gradovi, Razno

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs na kome gradovi i opštine iz Vojvodine mogu dobiti do 60% bespovratnih sredstava za sprovođenje postupka komasacije.

Predmet konkursa je:

 1. Započinjanje novih postupaka komasacije
 2. Nastavak ranije započetih postupaka komasacije
 3. Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije
 4. Uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije

Korisnici sredstava po ovom konkursu su jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije AP Vojvodine. U delu predmeta konkursa koji se odnosi na izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupka komasacije, podnosioci prijave na konkurs su jedinice lokalnih samouprava, a isključivo pravo vršenja ovih poslova ima JVP „Vode Vojvodine“.

Konkurs je otvoren zaključno sa 12.03.2021. godine.

Kompletnu dokumentaciju na konkurs i  prijavu, možete preuzeti na linku OVDE.

APV: Bespovratna sredstva uređenje kanalske mreže za odvodnjavanje

By | Ostalo, Razno

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisuje konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine.

Cilj konkursa jeste održavanje i podizanje funkcionalnosti kanalske mreže za odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na viši nivo.

Predmet konkursa je uređenje otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljorivrednog zemljišta, pri čemu se sredstva opredeljuju za radove na kanalima, propustima, ustavama, crpnim stanicama sa pratećom elektro-mašinskom opremom i drugim objektima na kanalskoj mreži.

Konkurs je otvoren zaključno sa 15.10.2021. godine.

Kompletan tekst konkursa, pravilnik i prijavu, možete preuzeti OVDE.

APV: Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta

By | Ostalo, Razno

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, objavio je konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine.

Cilj konkursa jeste uređenje atarskih puteva i prilaznih atarskih puteva sa izradom završnog sloja od čvrstih kompaktnih materijala – najmanje do nivoa tucanika ili struganog asfalta i uređenje otresišta.

Objašnjenje značenja:

 1. pod atarskim putem podrazumeva se saobraćajna površina koja je dostupna većem broju korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisan put, a doprinosi racionalnom korišćenju poljoprivrednog zemljišta;
 2. pod otresištem podrazumeva se površina neposredno pre priključka nekategorisanog puta s javnim putem više kategorije, uređena tako da se na njoj uklone sve nečistoće s vozila čije bi iznošenje na javni put ugrozilo bezbednost saobraćaja.

Visina i namena sredstava:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste 200.000.000,00 dinara.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste do 20.000.000,00 dinara.

Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima do 70% od ukupno prihvatljivih troškova.

Namena sredstava jeste sufinansiranje troškova radova i materijala za uređenje atarskih puteva, prilaznih atarskih puteva i otresišta, a u koje spadaju pripremni, zemljani radovi i radovi na izgradnji kolovozne konstrukcije od čvrstih kompaktnih materijala.

U okviru uređenja atarskih puteva i prilaznih atarskih puteva sufinansiraće se uređenje atarskih puteva tucanikom, struganim asfaltom, asfaltom, betonom i metodom stabilizacije hidrauličnog veziva.

U okviru uređenja otresišta sufinansiraće se izrada rebrastog ostresišta od armiranog betona, u širini od najmanje 5 metara i u dužini od najmanje 40 metara, ukoliko se ukršta, odnosno priključuje sa državnim putem I reda, 20 metara sa državnim putem II reda i 10 metara sa opštinskim putem i ulicom, računajući od ivice kolovoza.

Korisnici sredstava :

Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren zaključno sa 12.03.2021. godine.

Kompletnu dokumentaciju vezanu za konkurs, možete preuzeti OVDE.

APV: Konkurs za dodelu sredstava za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini

By | Ostalo, Razno

Predmet konkursa jeste sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih – fekalnih voda radi unapređivanja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Cilj konkursa jeste obezbeđivanje sanitarno čiste pijaće vode za potrebe domaćinstva, te bezbedno odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih fekalnih voda iz domaćinstava i delom od korisnika iz industrijskih pogona. Obezbeđivanjem osnovnih, neophodnih uslova za život, sprečava se migracija stanovništva iz prigradskih i ruralnih naselja.

Radovi u smislu ovog konkursa podrazumevaju:

 1. izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini, kao što su postrojenja za pripremu vode za piće, pumpne stanice, rezervoari, javne vodovodne mreže, magistralni cevovodi do naselja ili industrije; nabavka i ugradnja cevovodne armature i elektromašinske opreme u navedenim objektima, kao i bušenje i opremanje bunara.
 2. izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju objekata za odvođenje otpadnih – fekalnih voda: kolektorskih vodova (bez kućnih priključaka), postrojenja za preradu otpadnih fekalnih voda, crpnih stanica, nabavku i ugradnju elektromašinske opreme u navedenim postrojenjima i crpnim stanicama.

Visina i namena sredstava:

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu jeste do 480.000.000,00 dinara, i to:

 1. za vodne objekte u javnoj svojini – do 400.000.000,00 dinara
 2. za objekte fekalne kanalizacije – do 80.000.000,00 dinara.

Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi za vodne objekte u javnoj svojini, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 40.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi za objekte fekalne kanalizacije, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 15.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Bespovratna sredstva za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava.

Bespovratna sredstva za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju objekata fekalne kanalizacije po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova. Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava.

Korisnici sredstava:

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači lokalne samouprave.

Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 12.03.2021. godine.

Kompletan tekst konkursa i obrasce za prijavu na konkurs, možete preuzeti OVDE.

APV: Bespovratna sredstva za razvoj lovstva

By | Razno, Turizam, lov, ribolov, manifestacije

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine i druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.

Unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine.

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnose se do utroška sredstva, a najkasnije do 09.03.2021. godine.

Kompletan tekst konkursa i ostalu neophodnu dokumentaciju, možete preuzeti OVDE.

APV: Bespovratna sredstva za pošumljavanje

By | Ostalo, Razno

Ciljevi konkursa za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine jesu :

 1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma
 2. Melioracija degradiranih šuma
 3. Unapređivanje otvorenosti šuma
 4. Unapređivanje rasadničke proizvodnje

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste za tačku 1.
zaključno sa 31.08.2021. godine, za tačke 2. 3. i 4. zaključno sa 30.04.2021. godine.

Kompletan tekst konkursa i ostalu neophodnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.