Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisuje

Četvrti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Predmet Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi dati u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova za Četvrti javni poziv za Meru 3.

Predmet ovog poziva su investicije u izgradnju i opremu za sledeće namene :

  1. Prerada – Mleka
  2. Prerada – Mesa
  3. Prerada – Voća i povrća
  4. Prerada – Jaja
  5. Proizvodnja vina

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 3.000.780.714,00 dinara,

Zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora, u skladu sa Pravilnikom i ovim Javnim pozivom.

Zahtev iz člana 2. ovog Javnog poziva podnosi se u roku od 16. avgusta 2021. godine do 29. oktobra 2021. godine.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za isplatu po ovom Javnom pozivu.

Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom poslovnog imena i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva – Četvrti javni poziv za Meru 3”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Za konsultantsku pomoć oko kompletiranja kompletne prijave za IPARD, možete nas kontaktirati na djordje.mirkovic@podsticaji.rs ili na linku popunite prijavni FORMULAR