Prvi korak u uvođenju informacionog sistema eAgrar počeće 16. januara, kada će poljoprivredni proizvođači moći u poštama, filijalama trezora i poljoprivrednim stručnim službama da uzimaju svoj eID broj.

Za korišćenje sistema eUprava, pa s toga i sistema eAgrar, potrebno je da se korisnik prijavi korišćenjem procedure koja jedinstveno identifikuje korisnika i obezbeđuje potpunu sigurnost u radu, odnosno zaštitu od zloupotrebe.

eAgrar će omogućiti:

 1. online registraciju poljoprivrednih gazdinstava (PG);
 2. pristup i upravljenje podacima o svom PG preko portala na dnevnom nivou od strane poljoprivrednika (izmene podatka, brisanje PG);
 3. online podnošenje zahteva za upis, izmene i brisanje podataka iz RPG-a i zahteva za podsticaje u poljoprivredi;
 • uštedu vremena kod obrade zahteva usled uvođenja automatske provere formalnih uslova zahteva, kao i elektronske obrade zahteva;
 • brže odobravanje podsticaja, bržu isplatu;
 • smanjenje mogućnosti greške pri podnošenju i obradi zahteva, kao i ubrzanje obrade zahteva usled uvezivanja relevantnih registara;
 • ukidanje potrebe za štampanjem i arhiviranjem papirne dokumentacije;
 • omogućiće efikasnije izveštavanje, praćenje statitiske podsticaja i veći stepen kontrole.Kao što smo pomenuli, eID omogućava pristup mnogim servisima eUprave koji znatno olakšavaju život korisniku: nema skupljanja papira i čekanja na šalterima. Zbog toga vredi obezbediti pristup i pre nego što eAgrar bude u funkciji.

Prijava se vrši na posebnom eID portalu. Iako se za ulazak na sistem nude tri opcije:

 • Prijava korišćenjem korisničkog imena i lozinke,
 • Korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata,
 • Korišćenjem mobilne aplikacije,

samo poslednje dve omogućavaju rad sa sistemom eUprava, odnosno eAgrar.

Ovaj sistem se uspešno koristi za mnoge usluge, a od 1. januara 2023 godine i za prijavu na sistem eFakture.

Prijava korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata

Za prijavu korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata potrebno je da korisnik izvadi ovaj sertifikat, ili u MUP-u, gde se on upisuje na čip na ličnoj karti (besplatno), ili kupovinom posebne čip kartice kod Pošte Srbije.

Da bi računar pročitao ovu karticu na njega je potrebno ugraditi poseban softver i priključiti na računar čitač kartice.

Na ovaj način može se prijaviti samo sa računara koji imaju operativni sistem Microsoft Windows.

Prijava korišćenjem mobilne aplikacije

Za prijavu korišćenjem mobilne aplikacije potrebno je da korisnik ode u Poštu i zatraži šifru za ulazak na eUpravu preko mobilne aplikacije. Posle toga se na telefon instalira aplikacija Consent ID.

Prilikom prvog pokretanja aplikacije unosi se šifra koja je dobijena u pošti, kao i šestocifreni PIN sa kojim će korisnik u buduće otključavati aplikaciju.

Na portalu eID unošenjem e-mail adrese i pritiskom na dugme “Prijavite se” na telefonu se posle nekoliko sekundi aktivira aplikacija Consent ID. Korisnik unosi PIN, a zatim odobrava prijavu na eID. Posle dve-tri sekunde na računaru se registruje odobrenje i korisnik može da nastavi sa radom.

Prednosti korišćenja mobilne aplikacije:

 • pristup sa bilo kog računara sa bilo kojim operativnim sistemom.
 • Nema potrebe da se instalira softver na kompjuter i priključuje čitač kartice.
 • Consent ID radi i preko interneta, pa i ako ste u inostranstvu možete koristiti usluge eUprave sa bilo čijeg računara iz bilo kog mesta gde ima WiFi.

Novi informacioni sistem eAgrar koji će, kako najavljuju iz Ministarstva poljoprivrede, početi sa radom na proleće 2023. godine, uvodi se u cilju modernizacije i ubrzanja procesa upisa podataka, promene podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG), kao i odobravanja i isplate podsticaja u poljoprivredi.

Korisni linkovi da postanete eGrađanin:

https://euprava.gov.rs/postanite-egradjanin?

https://sid.rs/kako-da-postanete-e-gradjanin/

Spisak svih lokacija gde možete da dobijete parametre za eID imate na linku:

https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Lokacije_eID.pdf

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs