EU - IPA Fondovi

Poslednje objave / Poslednje objave

IPARD podsticaji

EU fondovi programski period do kraja 2020 godine

| EU IPA fondovi | No Comments
Službeni jezik kojim se pišu predlozi projekata za EU programe engleski, sva literatura na ovoj stranici biće na engleskom jeziku. U ovo predstavljenje fondova nisu ušli Customs 2020 i Fiscalis…