Investicioni program objašnjava i razradjuje poslovne ideje i ciljeve kompanije koji se nameravaju ostvariti određenim investicijama. Izrada investicionog programa vrši se u fazi planiranja i pripreme realizacije investicije, na osnovu ovog elaborata vrši se donošenje investicione odluke. U investicionom programu se sistematizuju podaci koji investitoru ukazuju na isplativost preduzimanja određenog investicionog ulaganja. Investicioni program je dokument koji služi za razgovor sa potencijalnim investitorima, fondovima i poslovnim bankama.

Investicioni program sadrži investiciono tehnicku dokumentaciju kojom se precizno razradjuje poslovna ideja, istražuje mogucnost njene realizacije na tržištu kao i potencijalni rizici i ogranicenja za njenu realizaciju.

Biznis plan i investicioni program se razlikuju po obimu, sadržaju i veličini investicije za koju se rade. Investicioni program se radi za veću predračunsku vrednost investicije, i u njemu je izvršena dublja i  složenija analiza.

Postoji više razlicitih metodologija pisanja investicionog programa. Mi je radimo po propisanoj metodologiji Fonda za razvoj Republike Srbije. Fond za razvoj je propisao osnovni sadržaj investicionog programa:

SADRŽAJ INVESTICIONOG PROGRAMA

1. OPIS PROJEKTA I SVRHA INVESTIRANjA
2. ANALIZA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI I SPOSOBNOSTI INVESTITORA
2.1. Opšta informacija o investitoru
2.2. Položaj na tržištu plasmana i nabavke
2.3. Investiciona aktivnost
2.4. Tehnička i kadrovska opremljenost
2.5. Ekonomsko-finansijski rezultati-poslovanje investitora
2.6. Konačna ocena razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora
3. ANALIZA TRŽIŠTA
3.1. Tržište prodaje (veličina tržišta, obim izvoza, uvoza i potrošnje, konkurencija,
distributivna mreža, cene)
3.2. Tržište nabavke (osnovne i pomoćne sirovine, kanali nabavke, najveći dobavljačidomaće tržište, uvoz)
4. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE OSNOVE
4.1. Asortiman i obim proizvodnje
4.2. Osnove tehnološkog procesa
4.3. Proračun kapaciteta i izbor opreme i alata
4.4. Materijalni bilans i normativ
4.5. Rešenje građevinskih objekata i instalacija (površina objekta)
4.6. Energija i fluidi
4.7. Plan radne snage
5. ANALIZA LOKACIJE
6. MERE ZAŠTITE
6.1. Mere zaštite čovekove okoline
6.2. Mere zaštite na radu
7. EKONOMSKO-FINANSIJSKA ANALIZA
7.1. Obim i struktura investicionih ulaganja u osnovna sredstva
7.2. Obračun potrebnih obrtnih sredstava
7.3. Obračun troškova proizvodnje i formiranje ukupnog prihoda
7.3.1. Fiksni troškovi
7.3.2. Direktni troškovi
7.3.3. Bruto zarade
7.3.4. Porezi i doprinosi
7.3.5. Formiranje ukupnog prihoda (domaće tržište-izvoz)
7.4. Izvori finansiranja i obaveze prema izvorima
7.4.1. Izvori finansiranja
7.4.2. Obaveze prema izvorima finansiranja
7.5. Novčani tokovi Projekta
7.5.1. Dinamički plan bilansa uspeha
7.5.2. Finansijski tok projekta
7.5.3. Ekonomski tok projekta
8. FINANSIJSKO-TRŽIŠNA OCENA PROJEKTA
8.1. Statička ocena ekonomske efikasnosti projekta
8.1.1. Produktivnost projekta
8.1.2. Akumulativnost projekta
8.1.3. Ekonomičnost projekta
8.2. Dinamička ocena ekonomske efikasnosti projekta
8.2.1. Neto sadašnja vrednost
8.2.2. Interna stopa rentabilnosti
8.2.3. Vreme povraćaja uloženog kapitala
9. ANALIZA OSETLjIVOSTI
10. ZBIRNA OCENA

PODSTICAJI DOO  vrši izradu investicionih programa za razlicite investicione poduhvate: od izgradnje ili rekonstrukcije proizvodnih i/ili uslužnih objekata, nabavka nove opreme/mehanizacije /proizvodne linija, nove investicije (nova usluga/proizvod ), proširenje proizvodnje

PODSTICAJI DOO   kao autori investicionog programa pružamo uslugu odbrane projekta  pred poslovnom bankom klijenta ili Fondom za razvoj.

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs