IPARD III prvi javni poziv u okviru Mere 1

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u izgradnju objekta, izgradnju objekta sa opremanjem tog objekta, podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća, podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća, kao novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa. Investiije u nabavku opreme, takođe mogu biti predmet ovog javnog poziva, ali samo u okviru investicije u izgradnju objekata, odnosno investicije u podizanje višegodišnjih proizvodnih i matičnih zasada.

MERA 1: Prihvatljive investicije, izgradnja, izgradnja i opremanje, podizanje novih proizvodnih zasada voća i matičnih zasada voća i vinove loze

Zahtevi se podnose u periodu od 23.02.2024 do 24.05.2024.

Iznos javnog poziva 4.809.728.000,39 RSD ili 41,066,666.67 EUR

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje:
1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
2) preduzetnik;
3) privredno društvo;
4) poljoprivredna zadruga.

Pravna lica mogu da učestvuju samo ako su mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

POSEBNI USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA ODOBRAVANjE PROJEKTA

SEKTOR MLEKA (broj mlečnih krava)

 •  30-300 kom mlečnih krava (žensko grlo goveda mlečne ili kombinovane rse uzrasta od 24 meseca) na kraju investicije;
 • Više od 300 mlečnih krava, može samo za investicije u izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za:
 1. skladištenje, prikupljanje, transport, obradu, pakovanje i manipulaciju stajnjaka i osoke;
 2. proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora,
 3. poboljšanje biosigurnosnih mera.

SEKTOR MESA (kapacitet objekta farme):

 • 30 – 1.000 goveda i/ili
 • 200 – 1.000 ovaca i/ili koza
 • 30 – 400 krmača, i/ili
 • 200 – 10.000 tovnih svinja i/ili
 • 1.000 – 10.000 ćurki i/ili
 • 300 – 3.000 guski i/ili
 • 5000 – 50.000 brojlera po turnusu, odnosno upisanim objektom za proizvodnju roditeljskog jata teškog tipa na kraju investicije;

Za kapacitete objekata farmi veći od navedenih može samo za investicije u izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za:

 1. skladištenje, prikupljanje, transport, obradu, pakovanje i manipulaciju stajnjaka i osoke;
 2. proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora,
 3. poboljšanje biosigurnosnih mera.

SEKTOR JAJA (kapacitet objekta farme):

 •  5.000- 200.000 kokošaka nosilja u eksploataciji na kraju investicije ukupni kapacitet objekta farme

Ako ima veći kapacitet od 200.000 kokošaka nosilja, pravo na odobravanje projekta može ostvariti samo za investicije u:
1) nabavku novih obogaćenih kaveza i opreme koji ispunjavaju standarde EU u oblasti dobrobiti životinja;
2) rekonstrukciju, odnosno adaptaciju, odnosno sanaciju postojećeg objekta za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji – samo uz investicije u nabavku novih obogaćenih kaveza i opreme koji ispunjavaju standarde EU u oblasti dobrobiti životinja;
3) izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina i opreme za upravljanje otpadom, otpadnim vodama i tretman otpadnih voda;
4) izgradnju objekta, odnosno nabavku opreme za objekte za sprečavanje zagađenja vazduha;
5) izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za skladištenje, prikupljanje, transport, obradu, pakovanje i manipulaciju stajnjaka;
6) izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina i opreme za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora;
7) izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina i opreme za poboljšanje biosigurnosnih mera.

SEKTOR VOĆA (vrednost investicije):

 • Vrednost prihvatljive investicije (bez PDVa i opšteg troška) veća od 50.000 EUR
 • Proizvođači voća i proizvođači sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja sa prihvatljivim investicijama (bez PDVa i opšteg troška) većim od 50.000 EUR

SEKTOR POVRĆA (vrednost investicije):

 • Vrednost prihvatljive investicije (bez PDVa i opšteg troška) veća od 50.000 EUR
 • Proizvođači povrća i proizvođači rasada povrća sa prihvatljivim investicijama (bez PDVa i opšteg troška) većim od 50.000 EUR

SEKTOR ŽITARICA I INDUSTRIJSKOG BILjA (površine u RPG):

 • 50ha-100 ha pod žitaricama i industrijskim biljem na kraju investicije
 • 2 ha-100 ha zemljišta pod hmeljom na kraju investicije;
 • Više od 100ha poljoprivrednog zemljišta pod proizvodnjom žitarica i industrijskog bilja, osim hmelja, može ostvariti pravo na odobravanje projekta samo za investicije u:
  1) nabavku mašina i mehanizacija za konzervacijsku obradu zemljišta;
  2) izgradnju i opremanje objekata za skladištenje žitarica i industrijskog bilja, osim hmelja.

SEKTOR VINOGRADARSTVA(površine u RPG):

 • 2ha- 100 ha vinograda na kraju investicije Traktori;
 • 0,1ha-100ha vinograda ostale investicije
 • 0,5ha-100ha proizvođača sadnog materijala grožđa – Traktori
 • proizvođača sadnog materijala grožđa ostale investicije veće od 50.000 EUR.

SEKTOR RIBARSTVA:

 • PG sa ukupnim kapacitetom objekta 10 ili više tona ribe godišnje

IZNOS IPARD PODSTICAJA

 • 60% prihvatljivih troškova
 • 65% za investicije u planinskim područjima;
 • 70% za investicije mladih poljoprivrednika, i
 • 70% za investicije proizvođača sertifikovanih organskih proizvoda;
 • Dodatnih 10% za investicije u vezi sa upravljanjem otpadom, obnovljivim izvorima energije i za „zajedničke investicije”
 • Maksimalni iznos IPARD podrške ne sme da pređe 75%.