Na osnovu člana 7a stav 4. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 10/13 – dr. zakon, 101/16, 67/21 – dr. zakon i 114/21),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

P R A V I L N I K
O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA DIVERZIFIKACIJU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
I RAZVOJ POSLOVANjA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 10/22 od 28. januara 2022. godine)

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs