Na osnovu člana 7a stav 4. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 10/13 – dr. zakon, 101/16, 62/21 – dr, zakon i 114/21),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

P R A V I L N I K
O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 10/22
od 28. januara 2022. godine)

 

 

Na osnovu člana 7a stav 4. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 10/13 – dr. zakon, 101/16, 67/21 – dr. zakon i 114/21),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

P R A V I L N I K
O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 18/22
od 11. februara 2022. godine)

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs