Objavljeno u „Službenom glasniku RS“ broj 29/2023 od 13.04.2023. godine

Pravilnikom se bliže propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na ove podsticaje.

Kvalitetne priplodne tovne krave obuhvataju i krave dojilje starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šortorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana, blond akviten i salers ili melezima navedenih tovnih rasa, koje pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa.

Pravo na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i koje je u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu za:

1) najviše 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava;

2) najmanje 30 kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje deset kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova;

3) najmanje deset kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje pet kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva;

4) najmanje deset kvalitetnih priplodnih krmača ili nerastova.

Iznosi podsticaja:

  1. podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 30.000 dinara po grlu
  2. podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve u iznosu od 7.000 dinara po grlu
  3. podsticaje za kvalitetne priplodne krmače i nerastove u iznosu od 18.000 dinara po grlu
  4. podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu
  5. podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu
  6. podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu
  7. podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu
  8. podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu

Na broj kvalitetnih priplodnih grla ne utiče međusobna polna pripadnost grla.

Pravo na podsticaje u stočarstvu za kvalitetne priplodne tovne krave ili bikove, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke ostvaruje bez obzira na broj kvalitetnih priplodnih grla.

Lice koje je ostvarilo pravo na podsticaje u stočarstvu za kvalitetne priplodne tovne krave, ne može da ostvaruje pravo na podsticaje za premiju za mleko proizvedeno od grla za koje je ostvarilo podsticaje za krave dojilje u skladu sa ovim pravilnikom.

Zahtev se podnosi posebno za kvalitetno priplodno grlo koje je:

1) prvi put uključeno u proizvodnju u periodu od 1. aprila do 31. decembra prethodne kalendarske godine;

2) u proizvodnji na poljoprivrednom gazdinstvu u periodu od 1. januara do 31. marta tekuće kalendarske godine.

Izuzetno u 2023. godini, zahtev se posebno podnosi za grlo koje je:

1) prvi put uključeno u proizvodnju u periodu od 1. avgusta do 31. decembra 2022. godine;

2) u proizvodnji na poljoprivrednom gazdinstvu u periodu od 1. januara do 31. marta 2023. godine.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa Javnim pozivom, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja.

Zahtevi za podsticaje se u 2023. godini, podnose u periodu od 18. aprila do 18. maja 2023. godine.

Zahtev se podnosi preko platforme eAgrar.

Pravilnik i Javni poziv za podsticaje možete preuzeti klikom na ikone ispod.

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs