Konačna rang lista podnetih zahteva za odobravanje projekta u Prvom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i
razvoj poslovanja, broj 320-07-01-1/2020-07 od 08. juna 2020. godine

Dana 11. decembra 2020. godine, na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja, objavljena je Rang lista podnetih zahteva za odobravanje projekta u Prvom javnom pozivu za podnošenje
zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, broj 320-07-01-1/2020-07 od 08. juna 2020. godine (u daljem tekstu: Rang lista).
Nakon razmatranja prigovora podnetih na Rang listu, po konačnosti odluka po podnetim prigovorima, Uprava za agrarna plaćanja objavljuje Konačnu rang listu podnetih zahteva za odobravanje
projekta u Prvom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, broj 320-07-01-1/2020-07 od 08. juna
2020. godine (u daljem tekstu: Konačna rang lista):

Klikon na ikonu ispod možete preuzeti konačnu rang listu

konacna-rang-lista-Mera 7
Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs