Na osnovu člana 17. Pravilnika o IPARD podsticajima za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja („Sl. glasnik RS“, br. 76/2020 i 87/2021) (u
daljem tekstu: Pravilnik), v.d. direktor Uprave za agrarna plaćanja utvrđuje sledeću, KONAČNU RANG  LISTU
zahteva za odobravanje projekta u Drugom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih
gazdinstava i razvoj poslovanja, broj 320-07-02-1/2021-07 od 23. septembar 2021. godine

Dana 18. januara 2022. godine, na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja, objavljena je Rang lista zahteva za odobravanje projekta u Drugom javnom pozivu za podnošenje
zahteva za odobravanje projekta za ipard podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, broj 320-07-02-1/2021-07 od 23. septembar 2021. godine (u daljem
tekstu: Rang lista).
Nakon razmatranja prigovora podnetih na Rang listu, po konačnosti odluka po podnetim prigovorima, Uprava za agrarna plaćanja objavljuje Konačnu rang listu zahteva za odobravanje
projekta u Drugom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za ipard podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja.

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs