Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2020. godini.

Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.

Rok za podnošenje zahteva je 1. septembar 2020. godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. oktobar 2020. godine.

Informacije o konkursu i obrazac zahteva za korišćenje kreditnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije

Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3139697

Klikom na ikone ispod možete preuzeti objavljen konkurs i formular zahteva

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude 2020. Obrazac zahteva za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude
Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs