Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske preko Ambasade Republike Bugarske u Beogradu objavljuje proceduru za prihvatanje i odabir predloga za projekte koji će se implementirati uz grant u okviru Zvanične razvojne pomoći Republike Bugarske, sa početnim rokom za pokretanje u 2021. godini.

Prihvatljivi budžet projekta:

Minimalni iznos projekta je 5 000 BGN / oko 2 500 EUR /.

Preporučeni maksimalni iznos projekta je:

• za projekte sa glavnom svrhom isporuke robe i / ili usluga – do 70 000 BGN / oko 35 000 evra /;

• za projekte sa glavnom svrhom izvođenja popravnih i / ili građevinskih aktivnosti – od 70 000 BGN do 270 000 BGN / oko 135 000 EUR /.

Sufinansiranje projektnih aktivnosti koje pruža podnosilac prijave smatraće se prednosti u evaluaciji, izboru i odobravanju projekata.

Rokovi implementacije i trajanje projekata:

Prijedlozi projekata moraju sadržavati indikativni datum početka implementacije projekta nakon 1. marta 2021. i najkasnije do 30. novembra 2021. godine.

Projekti moraju biti završeni najkasnije 31. decembra 2023. godine.

Kandidati koji ispunjavaju uslove:

• Potrošači primarnog i sekundarnog budžeta – pravna lica Republike Srbije;

• međunarodne i lokalne nevladine organizacije;

• Opštine i njihova udruženja;

• obrazovne, zdravstvene i socijalne institucije;

• međunarodne humanitarne organizacije;

• druge organizacije i udruženja koja nemaju političke ciljeve i učešća.

Potrebna dokumenta za prijavu:

Prijavni obrazac dostupan je na sledećem web sajtu na bugarskom i engleskom jeziku:

https://www.mfa.bg/bg/ministerstvo/dokumenti/satrudnichestvo-za-razvitie-humanitarna-pomosht– datoteka „ Application Form 2021 “.

Svi delovi prijavnog obrasca moraju biti propisno popunjeni na bugarskom i / ili engleskom jeziku.

U slučaju nedostataka koji ometaju ocenu predloga projekta, Ambasada Republike Bugarske u Beogradu može da zahteva dodatne informacije u kratkom roku. Ako takve informacije ne dostave u roku smatrat će se osnovama za odbacivanje predloga.

Metoda i rokovi za prijavu projekata: 

Prijedlozi projekata se šalju e-poštom na bugarski-ODA-Belgrade@mfa.bg

E-mail poruka mora da sadrži projekat / 1 / u word formatu / nije skeniran / i / 2 / u pdf formatu – skeniran s potpisom i pečatom.

Projekti treba da budu na bugarskom ili engleskom jeziku.

Projekti se prihvataju do 10. jula 2020. godine.

Zvanična objava konkursa se nalazi u prilogu teksta kao i na ovoj vezi

Poziv za podnošenje predloga projekata – Ambasada Republike Bugarske u Beogradu

Poziv za podnošenje predloga projekata - Ambasada Republike Bugarske u Beogradu
Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs