Podsticaj za novu opremu za dobrobit životinja

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA NABAVKU NOVE OPREME KOJOM SE ŠTITI DOBROBIT ŽIVOTINJA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

| Nabavka nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja | No Comments
PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U STOČARSTVU („Službeni glasnik RSˮ, broj 48/18 od 23.…