O NAMA

Dugogodišnje iskustvo u oblasti konsaltinga u privredi i poljoprivredi. IPA i IPARD fondovi, podsticaji na lokalnom, državnom ili EU nivou.
Investiranje u privredu i poljoprivredu je naša specijalnost.

PODSTICAJI DOO

PODSTICAJI DOO je moderna firma za konsalting u oblasti strategije, planiranja i investiranja.

Posedujemo ekspertizu za pružanje sledećih usluga:
1. Menadžment IPA Projekata
2. Konsalting Upravljanje/Prodaja/Marketing/Distribucija/Maloprodaja
3. Zastupanje i posredništvo za investiciona ulaganja

Rukovodimo se ličnim primerom stavljanja u položaj klijenta i takav pristup nam omogućava da izgradimo uspešne dugotrajne odnose na zadovoljstvo naših klijenata.

Menadžment IPA Projekata

Vodjenje projekata za ostvarivanje bespovratnih sredstava iz nacionalnih, IPARD ili drugih IPA fondova finansiranih od EU.
Rukovođenje administracijom projekta. Priprema gradjevinskih dozvola u skladu sa zahtevima konkursa Provera liste prihvatljivih investicija sa tehnološkim projektom investicije. Izrada finansijskih elaborata. Ispunjavanje prijavnih obrasaca konkursa kao i online portalima za prijavu. Ispunjavanje obrasaca za pravdanje sredstava kao i online portalima. Priprema i prisustvo tokom kontrole na licu mesta i kontrole skrivenih radova. Izrada
Studija Opravdanosti i Studija Izvodljivosti.

13.9 Miliona eura - Uradjena vrednost projekata

70%

6.36 Miliona eura Bespovratnih sredstava

63%

28 Zadovoljnih klijenata

30%
Đorđe Mirković

Đorđe Mirković, MBA management konsultant.

Ima petnaestogodišnje iskustvo rada u multinacionalnim kompanijama Unilever, Mars, Delhaize i Microsoft.
U navedenim kompanijama je bio na vodećim pozicijama odgovornim za organizaciju poslovanja prodaje, marketinga i međunarodnih projekata.
Tokom svoje karijere, osim na tržištu Balkana radio je u Rumuniji, Mađarskoj,  Bugarskoj i Ukrajini.

Konsalting za unapređenje prodaje, marketinga,organizacije, pregovora i efikasnog sistema izveštavanja i upravljanja

Naš cilj je da podržimo kompanije u efikasnom plasmanu prozvoda i usluga, pružajući konsalting i trening usluge u oblasti category management-a, marketinga i prodaje za sve proizvođače robe široke potrošnje.

Posebno strategije i planova za Category Management proizvoda i usluga, marketinga na mestu prodaje, unapređenje prodaje u svim prodajnim kanalima, kao i za uspešno vođenje pregovora i uspostavljanje efikasnog sistema izveštavanja prodaje.

Unapređenje organizacije i radnih procesa kao i primenu korporativnog upravljanja i razdvajanje vlasničke i upravljačke strukture.

 

Pročitaj VIše ..........

Konsalting se bazira na radnom iskustvu na strani dobavljača i na strani  trgovca i zbog toga imamo sposobnost da sagledamo stvari iz različitih perspektiva, potrebnih za uspostavljanje uspešne saradnje različitih interesnih strana.
Kupac je uvek u centru poslovnih planova i treninga. Imamo neposredan pristup i kreiramo aktivnu atmosferu, dajući i rešavajući realne primere iz poslovne prakse.
Metodologija za određivanje potreba klijenata obuhvata dublju analizu i pripremu pre treninga/konsaltinga identifikaciju individualnih potreba i odgovarajuću primenu u poslovnoj praksi.
Zaključci, namenjeni rukovodiocima, koji proisteknu iz treninga/konsaltinga, omogućavaju praćenje ostvarenih poboljšanja nakon sprovedenog treninga/konsaltinga.
Konsalting upravljanja prodajom je zasnovano na građenju visoko stručnih i motivisanih timova, sa potpunim razumevanjem ciljeva, komercijalne politike, maloprodaje, kategorija proizvoda i ponašanja kupaca.
U svom radu usmereni smo na razvoj ljudi i timova kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi prodaje, profita i učešća na tržištu.
Iskusni smo u radu na projektima u oblasti upravljanja promenama. Projekti u kojima smo bili angažovani su bili usmereni na poboljšanje saradnje između odeljenja prodaje, finansija, marketinga i logistike, uvođenje ključnih pokazatelja učinka i izveštavanja radi povećanja prodaje, profita i zadovoljstva kupaca.
U oblasti marketinga usmerenom na kupce vodili smo adaptaciju globalnih marketing planova za lokalna tržišta i njihovu implementaciju na mestu prodaje unapređujući komunikaciju sa kupcima i njihovo angažovanje u prodajnim objektima. U oblasti menadžmenta kategorija nudimo rešenja za povećanje prodaje partnera u trgovini razvijajući faktore rasta kao što su asortiman, promocije, komercijalna politika, izgled i raspored proizvoda u kategoriji, a sve radi povećanja profitabilnosti i zadovoljstva kupaca u određenim kategorijama.

Zastupanje i posredništvo za investiciona ulaganja

slika_purevision_meeting

Razumevanje investicionog plana klijenta.  Provera raspoloživih potraživanja za otkup kod investicionih fondova u skladu sa investicionim interesima klijenta. Provera dokumentacije kolaterala potraživanja. Izrada finansijskih elaborata za opravdanost ulaganja, vodjenje pregovora sa investicionim fondovima ili bankama. Pravljenje  najbolje strategije za investicije klijenata i sagledavanje celog investicionog ciklusa.

PODSTICAJI DOO predstavlja jedinstvenu kombinaciju iskustva i sveobuhvatnog znanja od ideje, planiranja investicije do prodaje krajnjeg proizvoda kupcu. Poznavanje industrije i organizacije  poslovanja od proizvođača, prerade, distribucije, trgovca i kupca odnosno potrošača.