PRAVILNIK o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju
„Službeni glasnik RS“, br. 31 od 27. aprila 2018, 23 od 29. marta 2019, 20 od 4. marta 2020, 44 od 29. aprila 2021, 50 od 28. aprila 2022, 139 od 16. decembra 2022.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju ostvaruju se za biljnu proizvodnju i utvrđuju u iznosu koji se uvećava u odgovarajućem procentualnom iznosu od iznosa za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju i regresa za gorivo, đubrivo i seme, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.*

Pravo na podsticaje  ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva uz uslov:

1) da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnj

2) da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje ima zaključen ugovor o zakupu, odnosno o korišćenju zemljišta najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju

3) da u naredne tri godine od godine za koju je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju

4) da po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa finansijska sredstva za utvrđivanje prava na podsticaje opredeljena javnim pozivom, u okviru ukupnih sredstava raspodeljenih za ovu namenu posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.*

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju, koji se objavljuje na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.*

Ukupni maksimalni iznos koji korisnik podsticaja može da ostvari je 630.000 dinara.

Kompletan pravilnik i zahteve za podsticaje, možete preuzeti klikom na ikone ispod teksta.

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju 2022 Zahtev za podsticaje u organskoj biljnoj proizvodnji

 

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs