PRAVILNIK o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja
„Službeni glasnik RS“, br. 29 od 29. marta 2013, 9 od 5. februra 2016, 44 od 8. juna 2018 – dr. zakon, 38 od 20. marta 2020, 16 od 26. februara 2021, 18 od 11. februara 2022, 141 od 23. decembra 2022.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji (u daljem tekstu: javni poziv), koji se objavljuje na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, Uprave za agrarna plaćanja i Uprave.**
Javni poziv iz stava 3. ovog člana naročito sadrži podatke o: načinu ostvarivanja prava na podsticaje i rokovima za podnošenje zahteva, kao i druge podatke potrebne za sprovođenje javnog poziva.**

Podsticaj iznosi 9.000 din/ha. 6.000 din/ha je direktni podsticaj i 3000 din/ha je regres za gorivo, đubrivo i seme.

Zahtev sadrži: podatke o podnosiocu; podatke o kulturi koja je zasejana, odnosno zasađena (šifra, naziv i površina) i zbiru površina pod kulturama navedenim u zahtevu, a koje su prijavljene u Registar poljoprivrednih gazdinstava; mesto i datum podnošenja zahteva, potpis podnosioca zahteva i pečat (ako je podnosilac zahteva preduzetnik ili pravno lice).

Kulture su sve kulture navedene u Šifarniku biljne proizvodnje i drugih namena zemljišnih parcela koji je sastavni deo Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva, osim prirodnih livada i pašnjaka u okviru grupe kultura krmno bilje.

Zahtev i pravilnike  možete preuzeti klikom na ikone ispod.

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs