Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića

(objavljeno u „Službenom glasniku RSˮ, broj 133 od 6. novembra 2020. godine i izmene 27/22 od 25. februara 2022. godine)

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih.

Predmet podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom jesu prihvatljive investicije i troškovi u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića koji se odnose na izgradnju objekata, opšti trošak i/ili kupovinu nove opreme, uređaja i mašina, u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića .

Troškovi koji se odnose na građenje i/ili dogradnju objekta smatraju se prihvatljivim do iznosa od 60.000 dinara po kvadratnom metru predmetnog objekta, a troškovi koji se odnose na rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećeg objekta smatraju se prihvatljivim do iznosa od 35.000 dinara po kvadratnom metru predmetnog objekta.

Pravo na podsticaje u skladu sa ovim Javniim pozivom može se ostvariti za prihvatljive investicije i troškove koji su u potpunosti realizovani u periodu od 15.novembra 2020. godine, kao i za one koji budu realizovani pod uslovima, na način i u roku određenim rešenjem kojim se korisniku podsticaja odobrava realizacija prihvatljivih investicija i troškova, a za opšte troškove pravo na podsticaje može se ostvariti ako su realizovani i u periodu od 1. januara 2018. godine, pa do isteka roka određenog rešenjem kojim se korisniku podsticaja odobrava realizacija prihvatljivih investicija i troškova.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) preduzetnik;

2) privredno društvo;

3) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

4) zadužbina registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadužbine i fondacije;

5) crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Uprava za agrarna plaćanja raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za svaku kalendarsku godinu.

U 2022. godini, zahtev se podnosi od 1. marta do 15. aprila 2022. godine.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ako je podnosilac zahteva sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost realizovane prihvatljive investicije predstavlja statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi.

Maksimalni iznosi podsticaja po pojedinoj vrsti podsticaja jesu:

1) za investicije u izgradnju objekata – 10.000.000 dinara;

2) za nabavku nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića – 5.000.000 dinara;

3) za opšte troškove – 500.000 dinara.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 15.500.000 dinara.

Kompletan tekst pravilnika, spisak prihvatljivih investicija,zahtev za podsticaje i Javni poziv, možete preuzeti klikom na ikone ispod.