PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV

(Objavljeno u „Služebnom glasniku RS”, broj 139/22 od 16. decembra 2022. godine)

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje podsticaja.

Pravo na podsticaje imaju:

  • pravno lice,
  • preduzetnik i
  • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Lica koja imaju pravo na podsticaje moraju da ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Podsticaj se ostvaruje za najmanje dve oteljene krave na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov (u daljem tekstu: javni poziv), koji se objavljuje na internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i Uprave.

Podsticaj po kravi iznosi 20.000 dinara po grlu 

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksta klikom na ikone ispod.

Pravilnik-za-podsticaje-u-stocharstvu-za-krave-za-uzgoj Zahtev-za-podsticaje-za-krave-za-uzgoj-teladi-za-tov Izmena pravilnika za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov 2022
Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs