На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 10/22

од 28. јануара 2022. године)

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs