PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE STOČARSKE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, 68/23 od 11. avgusta 2023. godine)

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku programu koji se odnosi na unapređenje konkurentnosti kroz investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku i vrsti podsticaja.

Podsticaji se odnose nabavku kvalitetnih priplodnih grla:

grla goveda:

 • junica tovnih rasa uzrasta od deset do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci
 • junica mlečnih i kombinovanih rasa uzrasta od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci
 • bikova tovnih rasa uzrasta od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci
 • steonih junica uzrasta od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci
 • bikova mlečnih i kombinovanih rasa uzrasta od 36 do 72 meseca u momentu izdavanja predračuna za nabavku

grla ovaca i koza:

 • ovaca – dviski uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci
 • koza- dviski uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci
 • dvisci uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci

grla svinja

 • nazimica uzrasta do devet meseci u momentu izdavanja računa o nabavci
 • suprasnih nazimica osemenjenih najkasnije do devet meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • nerastova uzrasta do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci

pčelinjih matica

Životinja koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje treba da bude obeležena i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i da ima pedigre, odnosno uverenje o poreklu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, imaju upisan odgovarajući stočni fond, izvršila su obnovu registracije za tekuću godinu i nalaze se u aktivnom statusu i to

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

5) srednja škola;

6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede

7) manastir i crkva.

Pravo na podsticaj se ostvaruje ukoliko je investiciju u kupovinu kvalitetnog priplodnog grla, odnosno kvalitetne priplodne pčelinje matice, koja je predmet zahteva u potpunosti realizovalo u periodu od dana isteka roka za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje po prethodnom javnom pozivu do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje po tekućem javnom pozivu.

Ustanova upisana u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima, ostvaruje pravo na podsticaje za nabvaku bikova mlečnih i kombinovanih rasa i ako realizacija predmetna investicije nije započeta do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i ako ima predračun za nabaku bikova.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje za 2023. godinu, po ovom Javnom pozivu, podnosi se u periodu od 15. avgusta do 15. septembra 2023. godine.

Kompletan pravilni i javni poziv, možete preuzeti u prilogu teksta.

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs