Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu (Objavljeno u „Službeni glasnik RS“, broj 88 od 29. septembra 2017, 44 od 8. juna 2018 – dr. zakon, 141 od 23. decembra 2022)

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa, uljanih kultura, gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, pčelinjih proizvoda, gajenih vrsta gljiva, kao i plodova sakupljenih iz prirode, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu i to:

1) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mleka i marketing, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka

2) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mesa i marketing, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa

3) podsticaji programu podrške za investicije u preradu i marketing voća, povrća i grožđa, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu voća, povrća i grožđa, uključujući i proizvodnju vina, rakije i drugih alkoholnih pića, kao i marketing u sektoru prerade voća, povrća i grožđa

4) podsticaji programu podrške za investicije u preradu i marketing uljanih kultura: soja, uljana tikva, suncokret, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu uljanih kultura i marketing u sektoru prerade uljanih kultura

5) podsticaji programu podrške za investicije u preradu i marketing gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja u sektoru prerade gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja

6) podsticaji programu podrške za investicije u preradu i marketing pčelinjih proizvoda, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu pčelinjih proizvoda i marketing u sektoru prerade pčelinjih proizvoda

7) podsticaji programu podrške za investicije u preradu i marketing gajenih vrsta gljiva: šampinjona, bukovača i šitake, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu gajenih vrsta gljiva i marketing u sektoru prerade gajenih vrsta gljiva

8) podsticaji programu podrške za investicije u preradu i marketing plodova sakupljenih iz prirode, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu plodova sakupljenih iz prirode i marketing u sektoru prerade plodova sakupljenih iz prirode

Podsticaji za investicije u preradu mleka obuhvataju:

1) izgradnju objekata za preradu, pakovanje i skladištenje mleka sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom;

2) nabavku opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka;

3) nabavku opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

4) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

5) marketing proizvoda.

Podsticaji za investicije u preradu mesa obuhvataju:

1) izgradnju objekata za preradu, pakovanje i skladištenje mesa sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom;

2) nabavku opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova;

3) nabavku opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi;

4) nabavku opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa;

5) nabavku opreme i uređaja za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa;

6) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

7) nabavku opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

8) nabavku opreme za dezinfekciju radnika;

9) marketing proizvoda.

Podsticaji za investicije u preradu voća, povrća i grožđa obuhvataju:

1) izgradnju objekata za preradu, pakovanje i skladištenje voća, povrća i grožđa i degustacionih sala za vina sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom;

2) nabavku opreme i uređaja za sušenje voća, povrća i grožđa, kao i njihovih proizvoda;

3) nabavku opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda;

4) nabavku opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda;

5) nabavku opreme za prijem voća, povrća i grožđa, kao i preradu, punjenje i pakovanje njihovih proizvoda;

6) nabavku opreme za proizvodnju vina, rakija i drugih alkoholnih pića, kao i opreme za degustacione sale;

7) nabavku opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

8) nabavku opreme za dezinfekciju radnika;

9) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

10) marketing proizvoda.

Podsticaji za investicije u preradu uljanih kultura obuhvataju:

1) izgradnju objekata za prijem, čišćenje, sušenje, skladištenje, preradu i pakovanje uljanih kultura sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom;

2) nabavku opreme i uređaja za hladno ceđenje uljanih kultura;

3) nabavku opreme i uređaja za fizičku rafinaciju uljanih kultura;

4) nabavku opreme za punjenje i pakovanje ulja;

5) nabavku opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

6) nabavku opreme za dezinfekciju radnika;

7) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

8) marketing proizvoda.

Podsticaji za investicije u preradu gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja obuhvataju:

1) izgradnju objekata za preradu, pakovanje i skladištenje gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom;

2) nabavku opreme i uređaja za sušenje gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda;

3) nabavku opreme i uređaja za preradu gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda;

4) nabavku opreme i uređaja za destilaciju gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda;

5) nabavku opreme i uređaja za ekstrakciju gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda;

6) nabavku opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda;

7) nabavku opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

8) nabavku opreme za dezinfekciju radnika;

9) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

10) marketing proizvoda.

Podsticaji za investicije u preradu pčelinjih proizvoda obuhvataju:

1) izgradnju objekata za preradu, pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom;

2) nabavku opreme i uređaja za preradu pčelinjih proizvoda;

3) nabavku opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda;

4) nabavku opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

5) nabavku opreme za dezinfekciju radnika;

6) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

7) marketing proizvoda.

Podsticaji za investicije u preradu gajenih vrsta gljiva: šampinjona, bukovača i šitake, obuhvataju:

1) izgradnju objekata za preradu, pakovanje i skladištenje gajenih vrsta gljiva sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom;

2) nabavku opreme i uređaja za sušenje gajenih vrsta gljiva, kao i njihovih proizvoda;

3) nabavku opreme i uređaja za zamrzavanje gajenih vrsta gljiva, kao i njihovih proizvoda;

4) nabavku opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda;

5) nabavku opreme za prijem, preradu, punjenje i pakovanje gajenih vrsta gljiva, kao i njihovih proizvoda;

6) nabavku opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

7) nabavku opreme za dezinfekciju radnika;

8) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

9) marketing proizvoda.

Podsticaji za investicije u preradu plodova sakupljenih iz prirode obuhvataju:

1) izgradnju objekata za preradu, pakovanje i skladištenje plodova sakupljenih iz prirode sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom;

2) nabavku opreme i uređaja za sušenje plodova sakupljenih iz prirode, kao i njihovih proizvoda;

3) nabavku opreme i uređaja za zamrzavanje plodova sakupljenih iz prirode, kao i njihovih proizvoda;

4) nabavku opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda;

5) nabavku opreme za prijem, preradu, punjenje i pakovanje plodova sakupljenih iz prirode, kao i njihovih proizvoda;

6) nabavku opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

7) nabavku opreme za dezinfekciju radnika;

8) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

9) marketing proizvoda.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, samo za proizvodnju i preradu mleka u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

2) preduzetnik;

3) srednja škola;

4) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede;

5) privredno društvo, samo za proizvodnju i preradu grožđa.

Preduzetnik,srednja škola i privredno društvo(samo za proizvodnju i preradu grožđa) može da ostvari pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre:

1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

2) nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;

3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Srednja škola može ostvariti pravo na podsticaje ako:

1) se nalazi u aktu o mreži srednjih škola, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja;

2) ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane.

Naučnoistraživačka organizacija može ostvariti pravo na podsticaje ako je upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost.

Privredno društvo, pored napred navedenih uslova može ostvariti pravo na podsticaje i ako:

1) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

2) u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala;

3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Pravo na podsticaje ostvaruje lica i subjekti ako:1) brisana je (vidi član 1. Pravilnika – 141/2022-229)
2) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja subvencija i kredita;
3) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
4) za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
5) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;
6) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom biljnih kultura u sektoru proizvodnje čiji se proizvodi koriste za preradu na gazdinstvu;
7) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju životinje čiji se proizvodi koriste za preradu na gazdinstvu);
8) ima dozvolu za sakupljanje plodova iz prirode namenjenih preradi na poljoprivrednom gazdinstvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, ako se bavi preradom proizvoda sakupljenih iz prirode;
9) je objekat koji je predmet investicije u izgradnju objekta za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu;*
9a) je objekat koji je predmet investicije u nabavku nove opreme, uređaja i marketing proizvoda, za koju se podnosi zahtev, u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem: fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, s tim da ako je objekat predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno korišćenja;*
10) za objekat koji je predmet investicije za koju se podnosi zahtev ima dozvolu za upotrebu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata;
11) je predmet investicije vezan za preradu odgovarajuće vrste proizvoda iz člana 3. ovog pravilnika;
12) su katastarske parcele koje su predmet investicije za koju se podnosi prijava u njegovom vlasništvu ili ako na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora overenog kod nadležnog organa, zaključenog sa zakupodavcem na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja. Vlasnik jednog dela zemljišta, dostavlja saglasnost overenu kod nadležnog organa ostalih suvlasnika zemljišta, za izvođenje radova na predmetnoj investiciji;
13) nepokretnosti koje su predmet zakupa (zemljište, objekat) nemaju upisane druge terete (hipoteka, plodouživanje), osim predmetnog zakupa na zemljištu;
14) namenski koristi i ne otuđi niti da drugom licu na korišćenje investiciju koja je predmet zahteva u periodu od pet godina od dana nabavke opreme, odnosno izgradnje objekta;
15) ispunjava opšte i posebne uslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane i drugim posebnim propisima o higijeni i kvalitetu hrane i osigura da je hrana koju proizvodi i stavlja u promet bezbedna;
16) ispunjava veterinarsko-sanitarne, odnosno opšte i posebne uslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo za preradu proizvoda animalnog porekla;
17) ispunjava fitosanitarne, odnosno opšte i posebne uslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravlje bilja za preradu proizvoda biljnog porekla;
18) ispunjava opšte i posebne uslove za preradu voća i grožđa namenjenog za proizvodnju jakih alkoholnih pića, u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića;
19) ispunjava opšte i posebne uslove za preradu grožđa namenjenog za proizvodnju vina, u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino;*
20) po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa finansijska sredstva za utvrđivanje prava na podsticaje opredeljena javnim pozivom, u okviru ukupnih sredstava raspodeljenih za ovu namenu posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.*
*Službeni glasnik RS, broj 141/2022

Posebni uslovi

a) Uslovi za podsticaje za investicije u preradu proizvoda animalnog porekla i marketing

Lice koje ispunjava odgovarajuće uslove i opšte uslove ostvaruje pravo na podsticaje za investicije za preradu proizvoda animalnog porekla i marketing ako ima rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova higijene hrane (rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno uslova higijene hrane).

b) Uslovi za podsticaje za investicije u preradu proizvoda biljnog porekla i marketing

Lice koje ispunjava odgovarajuće uslove i opšte uslove ostvaruje pravo na podsticaje za investicije za preradu proizvoda biljnog porekla i marketing, ako je upisano u Centralni registar objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane (Centralni registar).

Izuzetno, lice koje ispunjava opšte uslove u skladu sa ovim pravilnikom, ostvaruje pravo na podsticaje za investicije za preradu proizvoda biljnog porekla i marketing, i to u delu koji se odnosi na proizvodnju vina, odnosno na proizvodnju jakih alkoholnih pića i pod uslovom da je upisano u:

1) Vinogradarski registar i Vinarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino – za prihvatljive investicije koje se odnose na proizvodnju vina;

2) Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića– za prihvatljive investicije koje se odnose na proizvodnju jakih alkoholnih pića.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu, koji se objavljuje na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.*
Javni poziv naročito sadrži podatke o: vrstama podsticaja za koje se raspisuje javni poziv u skladu sa ovim pravilnikom, rokovima za podnošenje zahteva, visini raspoloživih sredstava po javnom pozivu u okviru ukupnih sredstava raspodeljenih za ovu namenu posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i druge podatke potrebne za sprovođenje javnog poziva.*

Uprava može raspisati jedan ili više javnih poziva za kalendarsku godinu, za jednu ili više vrsta podsticaja iz člana 4. ovog pravilnika.*
*Službeni glasnik RS, broj 141/2022

Po istom javnom pozivu isti podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za korišćenje podsticaja.

Zahtev može sadržati jedan ili više podsticaja, pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više prihvatljivih investicija u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Uz zahtev se dostavlja:

1) račun za nabavku predmetne investicije;

2) otpremnica za nabavku predmetne investicije;

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to potvrdu o prenosu sredstava ili izvod overene od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;

4) garantni list za izvršenu nabavku predmetne investicije za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjavu dobavljača da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista;

5) jedinstvena carinska isprava, ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

7) uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

8) potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

9) potvrda nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine;

10) kopija plana i izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti, za objekat koji je predmet investicije;

11) ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog objekta zaključen sa zakupodavcem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave, sa rokom važenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev, a koji ugovor je upisan u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom objektu, ako podnosilac zahteva nije vlasnik objekta koji je predmet investicije;

12) saglasnost ostalih suvlasnika zemljišta za izvođenje radova na predmetnoj investiciji, overenu kod nadležnog organa ukoliko je podnosilac zahteva vlasnik jednog dela zemljišta;

13) kopiju rešenja o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova i uslova higijene hrane za podsticaje za investicije u preradu proizvoda animalnog porekla i marketing;

14) kopiju potvrde o upisu u Centralni registar za podsticaje za investicije u preradu proizvoda biljnog porekla i marketing;

15) kopiju rešenja o upisu u Vinarski registar, odnosno rešenja o upisu u Vinogradarski registar i izvod iz Vinogradarskog registra za podsticaje za investicije za preradu proizvoda biljnog porekla i marketing, u delu koji se odnosi na proizvodnju vina, odnosno na proizvodnju jakih alkoholnih pića;

16) kopiju rešenja o upisu u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića za prihvatljive investicije koje se odnose na proizvodnju jakih alkoholnih pića;

17) dozvola za sakupljanje plodova iz prirode namenjenih preradi na poljoprivrednom gazdinstvu, ako se bavi preradom proizvoda sakupljenih iz prirode.

Ako je predmet investicije izgradnja objekta, uz zahtev se dostavlja i:

1) ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova;

2) građevinska knjiga, odnosno druga propisana evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

3) okončana situacija za izvedene radove;

4) izjava ovlašćenog izvođača radova i nadzornog organa da su vrste i količine materijala iz računaugrađene u objekat koji je predmet investicije, ako je podnosilac zahteva sam izvršio nabavku materijala;

5) upotrebna dozvola, odnosno rešenje o ozakonjenju za objekat koji je predmet investicije, ili dokaz da je nadležnom organu podnet zahtev za izdavanje upotrebne dozvole odnosno rešenje o ozakonjenju objekta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu u kome se nalazi objekat koji je predmet podsticaja, u skladu sa propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Spisak marginalnih naselja, možete preuzeti klikom na ikonu ispod

Pravilnik o određivanju podrucja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 3.500.000 dinara.

Kompletan tekst pravilnika, spisak prihvatljivih investicija i zahtev za podsticaje, možete preuzeti klikom na ikone ispod

Pravilnik o podsticajima u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti
Spisak prihvatljivih investicija
Zahtev za podsticaje za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs