Poslednja izmena:
P R A V I L N I K O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA PROIZVODNjU KONZUMNE RIBE

(Objavljeno u „Služebnom glasniku RS”, broj 139/22 od 16. decembra 2022. godine)

 

Subvencije za proizvodnju konzumne ribe

Pravo na podsticaje ima :

  • Pravno lice,
  • Preduzetnik i
  • Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Ukoliko su ispunjeni uslovi propisani Zakonom o podsticajima, podsticaje se ostvaruju za proizvedenu konzumnu ribu koja je isporučena pravnom licu, odnosno preduzetniku koji se bavi rasecanjem i preradom mesa ribe, odnosno prometom ribe na malo.

Uz zahtev za podsticaje podnosi se:

  1. kopija otpremnice, dostavnice ili prijemnice overena od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koji se bavi rasecanjem i preradom mesa ribe, odnosno prometom ribe na malo koji ima odgovarajući objekat odobren u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i koji je upisan u Centralni registar objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane
  2. obračun podsticaja za proizvodnju konzumne ribe
  3. izjava pravnog lica, odnosno preduzetnika o količini primljene konzumne ribe

Za izvezenu konzumnu ribu uz zahtev se još prilaže i:

  1. kopija međunarodne veterinarske potvrde (sertifikata), izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo overena od strane nadležnog veterinarskog inspektora kao i kopija Jedinstvene carinske isprave, izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje carinski postupak
  2. obračun podsticaja za proizvedenu i izvezenu konzumnu ribu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za proizvodnju konzumne ribe (u daljem tekstu: javni poziv), koji se objavljuje na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i Uprave.

Podsticaj iznosi 10 din/kg proizvedene  konzumne ribe.

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksta klikom na ikone ispod.

Pravilnik-o-ostvarivanju-podsticaja-za-proizvodnju-konzumne-ribe Zahtev-za-podsticaje-za-proizvodnju-konzumne-ribe Izmena pravilniku za podsticaje za proizvodnju konzumne ribe 2022
Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs