,,Službeni glasnik RSˮ, broj 60/23 od 21. jula 2023. godine

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Zahtev za podsticaje u organskoj biljnoj proizvodnji, podnosi se u skladu sa objavom Javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za agrarna plaćanja.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju ostvaruju se za površine pod organskom biljnom proizvodnjom u skladu sa ovim pravilnikom i utvrđuju se u iznosu koji se uvećava u odgovarajućem procentualnom iznosu u odnosu na iznos za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju i regres za gorivo, đubrivo i seme, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Uvećanje maksimalnog iznosa podsticaja za područja određenih upravnih okruga u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju utvrđuje se prema mestu u kome se nalazi poljoprivredno zemljište pod organskom biljnom proizvodnjom koje je predmet podsticaja.

Javni poziv za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju raspisan je 24. jula i trajaće do 25. avgusta 2023. godine.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju iznose 63.000 dinara po hektaru i poljoprivredno gazdinstvo može konkurisati najviše za 20 hektara obradive zemlje.

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu podneti prijave za podsticaje na portalu ePodsticaji.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.260.000 dinara.

Kompletan pravilnik i javni poziv, možete preuzeti u prilogu teksta.

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs