PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE POLjOPRIVREDNE
PROIZVODNjE U STOČARSTVU
(„Službeni glasnik RSˮ, broj 48/18 od 23. juna 2018. godine)

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih
mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu.

Ovaj pravilnik ima tri usvojene izmene.

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs