PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi
„Službeni glasnik RS“, br. 104 od 28. decembra 2018, 3 od 18. januara 2019, 139 od 16. decembra 2022.

Podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov svinja, ostvaruje pravo na podsticaj za najviše 5.000 grla tovnih svinja.

Pravo na podsticaje imaju:

  1. Pravno lice,
  2. Preduzetnik i
  3. Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Podsticji se ostvaruju na osnovu zahteva koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja.

Zahtev za podsticaje podnosi se posebno za svaku vrstu tovnih grla, s tim da se za istu vrstu tovnih grla podnosi najviše do tri zahteva.

U stočarstvu za tov junadi za najmanje tri grla tovne junadi po podnetom zahtevu.

Uprava raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, koji se objavljuje na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i Uprave i koji naročito sadrži podatke o načinu ostvarivanja prava na podsticaje i rokovima za podnošenje zahteva, kao i druge podatke potrebne za sprovođenje javnog poziva.*

Podsticaji po grlu iznose:

Junad – 15.000 din.
Svinje – 1.000 din.
Jagnjad – 2.000 din.
Jarad – 2.000 din.
Uz zahtev za podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za grla predata klanici podnosi se prijemnica za otkupljena grla overena od strane klanice i nadležnog veterinarskog inspektora.

Uz zahtev za podsticaje za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za izvezena grla ili grla upućena na teritoriju AP Kosovo i Metohija, podnosi se:

otkupni list ili priznanica na ime podnosioca zahteva izdata od strane lica koje je registrovano za otkup i izvoz, odnosno prevoz na teritoriju AP Kosovo i Metohija i koje je izvršilo izvoz tovnih grla
kopija međunarodne veterinarske potvrde (sertifikata)
za grla upućena na teritoriju AP Kosovo i Metohija – Dodatak veterinarsko-sanitarnom uverenju, potvrda o zdravstvenom stanju pošiljaka životinja za transport (obrazac KM-2) izdate, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i spisak grla koja su izvezena odnosno upućena na teritoriju AP Kosovo i Metohija sa podacima o identifikacionom broju grla, overeni od strane veterinarskog inspektora, kao i kopija Jedinstvene carinske isprave, izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje carinski postupak, koja nije potrebna za grla upućene na teritoriju AP Kosovo i Metohija.
Za tovna grla u vlasništvu podnosioca zahteva koja su držana na gazdinstvu drugog držaoca (kooperanta), uz zahtev, podnosi se i ugovor između vlasnika životinje i držaoca životinja, koji naročito sadrži podatke o broju gazdinstva na kojem se životinja nalazi, ime i prezime držaoca životinje odnosno vlasnika gazdinstva, ime i prezime vlasnika životinje sa brojevima njihovih poljoprivrednih gazdinstava, kao i podatke o broju životinja sa brojevima njihovih ušnih markica, kako bi se mogla izvršiti provera u Centralnoj bazi podataka o obeleženim životinjama.

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksta klikom na ikone ispod.

Pravilnika-o-uslovima-i-nachinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocharstvu-za-tov-junadi-tov
Prijemnica-za-otkupljena-grla
Zahtev-za-podsticajna-sredstva-za-tov-jagnjadi
Zahtev-za-podsticajna-sredstva-za-tov-jaradi
Zahtev-za-podsticajna-sredstva-za-tov-junadi
Zahtev-za-podsticajna-sredstva-za-tov-svinja
zakon_o_podsticajima_u_poljoprivredi_i_ruralnom_razvoju

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs