PRAVILNIK o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za troškove skladištenja poljoprivrednih proizvoda u javnim skladištima
„Službeni glasnik RS“, br. 61 od 12. jula 2013, 141 od 23. decembra 2022.

Pravilnikom se bliže se propisuju uslovi, način ostvarivanja prava na regres za troškove skladištenja poljoprivrednih proizvoda u javnim skladištima, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje prava na regres. Poljoprivredni proizvodi, u smislu ovog pravilnika, su:

  1. pšenica, i to: A-1, A-2 i A-3 klase;
  2. kukuruz, i to: A i B klase;
  3. malina, i to: rolend, polublok, blok i griz kategorije;
  4. kupina, i to: konfitura, polublok, blok i griz kategorije;
  5. višnja, i to: sa košticom i bez koštice kategorije.

Pravo na regres ostvaruju pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa uslovima propisanim zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Pravo na regres ostvaruje se za pun mesec od dana izdavanja robnog zapisa, a najduže za šest meseci od dana izdavanja robnog zapisa u skladu sa zakonom kojim se uređuju javna skladišta za poljoprivredne proizvode, u iznosu od 40% od troškova skladištenja za najviše 2 000 tona uskladištene pšenice i/ili kukuruza, odnosno za najviše 20 tona uskladištene maline i/ili kupine i/ili višnje.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava za agrarna plaćanja) raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na regres za troškove skladištenja poljoprivrednih proizvoda u javnim skladištima (u daljem tekstu: javni poziv), koji se objavljuje na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.*

Zahtev za ostvarivanje prava na regres iz člana 2. ovog pravilnika podnosi se u dva primerka Ministarstvu finansija– Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava) u roku određenom javnim pozivom i to za:

  • pšenicu i kukuruz na Obrascu 1 – Zahtev za ostvarivanje prava na regres za troškove skladištenja pšenice i kukuruza u javnim skladištima (u daljem tekstu: Obrazac 1), a za
  • malinu, kupinu i višnju na Obrascu 2 – Zahtev za ostvarivanje prava na regres za troškove skladištenja maline, kupine i višnje u javnim skladištima (u daljem tekstu: Obrazac 2).*

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksa klikom na ikone ispod.

Pravilnik i uslove ostvarivanja regresa za troškove skladištenja
Zahtev za regresiranje troskova skladistenja

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs