BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PRIVREDNE SUBJEKTE ZA RAZVIJANJE INOVACIJA

| Inovacija, Privreda | No Comments
Na osnovu čl. 8. Zakona o budžetu RS za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, broj 113/17), Zaključka Vlade RS 05 Broj: 401-968/2018 od 6. februara 2018. godine i radi realizacije…