Rang lista podnosilaca prijava za Prvi Javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru

Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini u saradnji sa svetskom bankom.

Rang listu možete preuzeti u prilogu teksta.