Ostale subvencije, konkursi i obaveštenja

Poslednje objave / Poslednje objave

Regresiranje osiguranja useva, plodova i životinja

| Biljna proizvodnja, Ostalo, Razno, Regresiranje osiguranja useva i plodova | No Comments
PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UPRAVLjANjE RIZICIMA KROZ PREMIJU OSIGURANjA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNjIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINjA („Službenom glasniku RS”, broj 54/23 od 30. juna 2023. godine) Pravo na korišćenje regresa…

3.000.000 dinara za podršku poljoprivrednicima u opštini Nova Crnja

| Opštine i gradovi, Ostalo, Razno | No Comments
Nova Crnja, 25. maj 2023. godine – Fondacija Ana i Vlade Divac je, u saradnji sa opštinom Nova Crnja i Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat, organizovala u Novoj…

Pravilnik o registraciji poljoprivrednih gazdinstava

| Vesti i obaveštenja | No Comments
Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva, objavljen je u Službenom glasniku RS”, broj 25 od 31. marta…

APV: Pomereni rokovi za konkurse

| Razno, Vesti i obaveštenja | No Comments
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo doneo je odluke o izmeni vremenskog okvira za 4 raspisana konkursa: -Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu…

20.03.2023 počinje ažuriranje podataka i obnova statusa u elektronskom registru -eRPG

| Ostalo, Razno, Vesti | No Comments
Prijavljivanje u elektronski registar poljoprivrednih gazdinstava (eRPG), što je naredni korak za korišćenje sistema eAgrar počinje danas. Svi poljoprivredni proizvođači od danas, 20. marta mogu da ažuriraju podatke i obnove…

Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta u AP Vojvodini u 2023. godini

| Ostalo, Razno | No Comments
Predmet konkursa jeste sufinansiranje radova na uređenju atarskih puteva i otresišta. Cilj konkursa jeste uređenje atarskih puteva sa izradom završnog sloja od čvrstih kompaktnih materijala – najmanje do nivoa tucanika…

Bespovratna sredstva za mlade poljoprivrednike u 2023. godini

| Mladi poljoprivrednici, Razno | No Comments
Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2023. godini Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka…

Subvencije Grada Beograda za nabavku priključne poljoprivredne mehanizacije u 2023. godini

| Ostalo, Razno, Vesti, Vesti i obaveštenja | No Comments
Podsticajna sredstva za ovu namenu obezbeđena su u iznosu od 120.600.500,00 dinara. Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku jedne poljoprivredne priključne mašine (u daljem tekstu: priključna mašina). Podsticajna sredstva su…

Finansijska podrška proizvođačima šećerne repe roda 2023

| Biljna proizvodnja, Osnovni podsticaj po ha, Ostalo, Razno | No Comments
Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o finansijskoj podršci poljoprivrednim proizvođačima šećerne repe roda 2023. godine radi stabilizacije proizvodnje šećerne repe i šećera. Finansijska podrška poljoprivrednim proizvođačima šećerne repe će…

Javni poziv za podnošenje zahteva za finansijsku podršku proizvođačima suncokreta roda 2022. godine

| Razno | No Comments
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine. Finansijska…

Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške proizvođačima suncokreta

| Biljna proizvodnja, Osnovni podsticaj po ha, Ostalo, Razno | No Comments
Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine, kako bi se očuvala stabilnost dohotka proizvođača ove uljarice. Uredba je doneta s…

Konkurs za navodnjavanje, iskop bunara, komasaciju, kontrolu plodnosti…

| Mehanizacija i oprema, Oprema za navodnjavanje, Ostalo, Razno | No Comments
K O N K U R S ZA DODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENjE RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENjU I KORIŠĆENjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U 2022. GODINI Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na…

Grad Beograd: 5 konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za poljoprivrednike

| Opštine i gradovi, Razno | No Comments
Raspisani javni pozivi za subvencije poljoprivrednim proizvođačima Grad Beograd raspisao je pet javnih poziva za subvencije poljoprivrednim proizvođačima, a za te namene ove godine izdvojeno je 240 miliona dinara, odnosno…

Konkurs za udruženja za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja

| Ostalo, Razno | No Comments
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja  u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini. Oblast Javnog konkursa – razvoj poljoprivrede i ruralnih područja. Opšti cilj…

KONKURS ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE ZA RURALNI I LOVNI TURIZAM I STARE ZANATE U 2021. GODINI

| Razno, Turizam, lov, ribolov, manifestacije | No Comments
KONKURS O USLOVIMA I NAČINU ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE ZA UNAPREĐENjE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLjOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA U 2021. GODINI Podsticaji obuhvataju investicije u sledećim sektorima: 1)…

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

| Razno | No Comments
Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, uslovi, način i obrazac prijave za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni…