Ostali podsticaji i obaveštenja

Poslednje objave / Poslednje objave

Regresiranje osiguranja useva, plodova i životinja

| Biljna proizvodnja, Ostalo, Razno, Regresiranje osiguranja useva i plodova | No Comments
PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UPRAVLjANjE RIZICIMA KROZ PREMIJU OSIGURANjA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNjIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINjA („Službenom glasniku RS”, broj 54/23 od 30. juna 2023. godine) Pravo na korišćenje regresa…

3.000.000 dinara za podršku poljoprivrednicima u opštini Nova Crnja

| Opštine i gradovi, Ostalo, Razno | No Comments
Nova Crnja, 25. maj 2023. godine – Fondacija Ana i Vlade Divac je, u saradnji sa opštinom Nova Crnja i Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat, organizovala u Novoj…

20.03.2023 počinje ažuriranje podataka i obnova statusa u elektronskom registru -eRPG

| Ostalo, Razno, Vesti | No Comments
Prijavljivanje u elektronski registar poljoprivrednih gazdinstava (eRPG), što je naredni korak za korišćenje sistema eAgrar počinje danas. Svi poljoprivredni proizvođači od danas, 20. marta mogu da ažuriraju podatke i obnove…

Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta u AP Vojvodini u 2023. godini

| Ostalo, Razno | No Comments
Predmet konkursa jeste sufinansiranje radova na uređenju atarskih puteva i otresišta. Cilj konkursa jeste uređenje atarskih puteva sa izradom završnog sloja od čvrstih kompaktnih materijala – najmanje do nivoa tucanika…

Subvencije Grada Beograda za nabavku priključne poljoprivredne mehanizacije u 2023. godini

| Ostalo, Razno, Vesti, Vesti i obaveštenja | No Comments
Podsticajna sredstva za ovu namenu obezbeđena su u iznosu od 120.600.500,00 dinara. Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku jedne poljoprivredne priključne mašine (u daljem tekstu: priključna mašina). Podsticajna sredstva su…

Finansijska podrška proizvođačima šećerne repe roda 2023

| Biljna proizvodnja, Osnovni podsticaj po ha, Ostalo, Razno | No Comments
Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o finansijskoj podršci poljoprivrednim proizvođačima šećerne repe roda 2023. godine radi stabilizacije proizvodnje šećerne repe i šećera. Finansijska podrška poljoprivrednim proizvođačima šećerne repe će…

Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške proizvođačima suncokreta

| Biljna proizvodnja, Osnovni podsticaj po ha, Ostalo, Razno | No Comments
Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine, kako bi se očuvala stabilnost dohotka proizvođača ove uljarice. Uredba je doneta s…

Konkurs za navodnjavanje, iskop bunara, komasaciju, kontrolu plodnosti…

| Mehanizacija i oprema, Oprema za navodnjavanje, Ostalo, Razno | No Comments
K O N K U R S ZA DODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENjE RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENjU I KORIŠĆENjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U 2022. GODINI Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na…

Konkurs za udruženja za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja

| Ostalo, Razno | No Comments
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja  u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini. Oblast Javnog konkursa – razvoj poljoprivrede i ruralnih područja. Opšti cilj…

KONKURS ZA STICANjE PRAVA KORIŠĆENjA ZNAKA „NAJBOLjE IZ VOJVODINE“

| Ostalo, Razno | No Comments
Na osnovu člana 2. Pokrajinske skupštinske odluke o ustanovljavanju znaka ,,Najbolje iz Vojvodine'' (,,Službeni list APV'', broj 20/21 ) i člana 3. stav 1. Pravilnika o postupku, uslovima, načinu dodele…

RS: Javni poziv za podsticaje za elektrifikaciju polja

| Ostalo, Razno | No Comments
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za elektrifikaciju polja…

RS: Subvencije za promotivne aktivnosti u poljoprivredi

| Ostalo, Razno | No Comments
PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KORIŠĆENjU PODSTICAJA ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU („Službenom glasniku RS”, broj 139/22 od 16. decembra 2022. godine) Podsticaji obuhvataju: 1)…

RS: Subvencije – Sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

| Ostalo, Razno | No Comments
Subvencionisanje uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla Subvencije za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvalitetea hrane, organskih proizvoda i…