PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UPRAVLjANjE RIZICIMA KROZ PREMIJU OSIGURANjA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNjIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINjA

(„Službenom glasniku RS”, broj 54/23 od 30. juna 2023. godine)

Pravo na korišćenje regresa ima:

  • pravno lice,
  • preduzetnik i
  • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava

Vrste podsticaja su:

1) podsticaji za osiguranje ratarskih kultura (žitarice i industrijsko bilje)
2) podsticaji za osiguranje povrtarskih kultura
3) podsticaji za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja
4) podsticaji za osiguranje rasadnika i mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod
5) podsticaji za osiguranje životinja.

Pravo na regres ostvaruje se tako što se zahtev za ostvarivanje prava na regres podnosi preko aplikacije eAgrar u skladu sa objavom javnog poziva.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje ako je u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine, kod društva za osiguranje, osiguralo od rizika koji su propisani opštim i posebnim uslovima osiguravajućih društava useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje.

Maksimalni iznosi podsticaja po vrsti podsticaja su:

  • za podsticaje za osiguranje ratarskih kultura – 100.000 dinara
  • za podsticaje za osiguranje povrtarskih kultura – 500.000 dinara
  • za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja – 1.000.000 dinara
  • za podsticaje za osiguranje rasadnika i/ili mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod – 500.000 dinara
  • za podsticaje za osiguranje životinja – 2.000.000,00 dinara.

Ukupno za sve vrste podsticaja korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno 2.500.000 dinara.

Zahtev se podnosi preko eAgrara od 16.10.2023. do 15.11.2023. godine.

Pravilnik za regresiranje osiguranja i javni poziv, možete preuzeti u prilogu teksta.

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs