Pravilnika za regresiranje osiguranja useva, plodova i životinja

Subvencioniše se (regresira) u procentu koji je utvrđen zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju

za 2019 godinu iznosi ove uredbe isplaćuju se:

  • u maksimalnom iznosu od 40% plaćene premije osiguranja, odnosno
  • u maksimalnom iznosu od 45% plaćene premije osiguranja u području sa otežanim uslovima rada upoljoprivredi, odnosno
  • u maksimalnom iznosu od 70% plaćene premije osiguranja na području Moravičkog, Zlatiborskog i Kolubarskog upravnog okruga

Pravo na korišćenje regresa ima:

  • pravno lice,
  • preduzetnik i
  • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava

Mogu se osigurati:

1) usevi i plodovi od rizika umanjenja prinosa;

2) rasadnici i mladi višegodišnji zasadi pre stupanja na rod

3) životinje

Pravo na regres ostvaruje se tako što se zahtev za ostvarivanje prava na regres podnosi Ministarstvu finansija i privrede -Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava).

,Zahtev se podnosi jedanput godišnje  u dva primerka od 15. juna do 31. oktobra tekuće godine.

Uz zahtev se  podnosi  overena:

  1. kopija polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 1. novembra prethodne do 31. oktobra tekuće godine i
  2. potvrda o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Ako je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje koji je osigurao useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u njegovo ime i za njegov račun, to lice podnosi:

potvrdu izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran i

potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksta klikom na ikone ispod.

Pravilnik za ostvarivanje prava na regresiranje osiguranja Izmena-i-dopuna-pravilnika-za-regresiranje-osiguranja-useva-plodova-i-životinja Prilog-uz-potvrdu-o-izvršenom-plaćanju-ukupne-premije-osiguranja
Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs