„Službeni glasnik RS“, br. 25 od 12. marta 2020, 144 od 30. decembra 2022.“

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalan iznos podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju obuhvataju sledeće vrste podsticaja u odgovarajućim iznosima po vrsti pojedine mere, i to za:

 1. premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje
 2. tov junadi;
 3. tov jagnjadi;
 4. tov jaradi;
 5. tov svinja;
 6. krave dojilje;
 7. košnice pčela;
 8. proizvodnju konzumne ribe;
 9. krave za uzgoj teladi za tov;
 10. kvalitetne priplodne mlečne krave;
 11. kvalitetne priplodne tovne krave i bikove;
 12. kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve;
 13. kvalitetne priplodne krmače i nerastove
 14. roditeljske kokoške teškog tipa;
 15. roditeljske kokoške lakog tipa;
 16. roditeljske ćurke;
 17. kvalitetne priplodne matice riba šarana i
 18. kvalitetne priplodne matice riba pastrmke.

Podsticaji se utvrđuju u odgovarajućem iznosu po vrsti pojedine mere koji se uvećava 40% od iznosa za podsticaje koji se za istu vrstu mere isplaćuju u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Pravo na podsticaje ostvaruje

 • pravno lice,
 • preduzetnik i
 • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

koje pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisima kojima se bliže uređuju uslovi za ostvarivanje prava na premiju za mleko, podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, podsticaje u stočarstvu za krave dojilje, košnice pčela, proizvodnju konzumne ribe, krave za uzgoj teladi za tov i podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla, ispunjava i uslov da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključilo ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključilo ugovor o saradnji sa proizvođačem, kao i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje.

Zahtev za podsticaje se podnosi u skladu sa objavom Javnog poziva Ministarstva poljoprivrde, šumarstva i vodoprivrede.

Ukupno za sve vrste podsticaja korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno 55.000.000 dinara.

Tekst pravilnika i zahteve možete preuzeti klikom na ikonu ispod.

Pravilnik-o-podsticajima-za-organsku-stočarsku-proizvodnju Izmena pravilnika Organsko Stočarstvo
Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs