JAVNI KONKURS

Za realizaciju Programa podrške razvoju zadrugarstva dodelom bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

Maksimalan predviđen iznos bespovratnih sredstava:

  • Za novoformirane zadruge 7.500.000 dinara
  • Za stare zadruge 15.000.000 dinara
  • Za turističke, zanatske i socijalne zadruge zadruge 7.500.000 dinara

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkusa do 24.05.2021. godine.

Način dostavljanja prijava na javni konkurs:

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se PREPORUČENOM pošiljkom na adresu: Ministarstvo za brigu o selu, Bulevar Mihajla Pupina broj 2a, 11070 Novi Beograd.

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na Konkurs – sredstva za podsticaje zadruga u 2021. godini”, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte, sa naznakom na licu koverte – NE OTVARATI.

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu ivana.glisanovic@mbs.gov.rs i damir.taljai@mbs.gov.rs ili na broj telefona 011 311 7633.

Kompletan tekst konkursa od nadležnog ministartstva kao i prijavu na konkurs, možete preuzeti OVDE.

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs