Stočarstvo

Recent Posts / View All Posts

Podnošenje zahteva za subvencije po košnici pčela počinje 15. aprila

| pčelarstvo, Stočarstvo | No Comments
Pravilnik o izmeni pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela Pravo na podsticaje ima: Pravno lice, Preduzetnik i Fizičko lice – nosilac komercijalnog…

APV: Bespovratna sredstva za pčelarstvo u 2021. godini

| pčelarstvo, Stočarstvo | No Comments
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo. Za realizaciju konkursa za dodelu sredstava za…

RS: Pravilnik o podsticajima za nabavku kvalitetnih priplodnih grla

| Kvalitetna priplodna grla, Stočarstvo | No Comments
"Službeni glasnik RS", br. 48 od 22. juna 2018, 29 od 19. aprila 2019, 48 od 5. jula 2019, 25 od 12. marta 2020." Podsticaji se odnose na podršku programu…

RS : Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju

| organsko stočarstvo, Stočarstvo | No Comments
Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalan iznos podsticaja po korisniku…
Podsticaji za ribarstvo

APV: Bespovratna sredstva za ribnjake u 2020. godini

| Proizvodnja konzumne ribe, Stočarstvo | No Comments
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka u AP Vojvodini. Cilj ovog konkursa je unapređenje načina korišćenja…
Podsticaji za pčelarstvo

RS: Podsticaji bespovratna sredstva za opremu u pčelarstvu

| pčelarstvo, Stočarstvo | No Comments
PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U STOČARSTVU („Službeni glasnik RSˮ, broj 48/18 i izmene…
Ribnjaci

Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2019.godinu

| Proizvodnja konzumne ribe, Stočarstvo | No Comments
Cilj konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva na teritoriji AP Vojvodine. Predmet konkursa je podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj…
Podsticaj za očuvanje genetičkih resursa

PODSTICAJI ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA U BANCI GENA

| Genetički resursi, Stočarstvo | No Comments
Pravilnik o podsticaju za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena Pravilnik o podsticaju za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena (Objavljen u ,,Službenom glasniku RS”, broj 110/17 od…
Podsticaji za očuvanje genetičkih resursa

PODSTICAJI ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA

| Genetički resursi | No Comments
Pravilnik o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa Pravilnik o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa („Sl. glasnik RS“, br. 83/2013, 35/2015 i 28/2016 i broj 104/18 od 28. decembra…
Podsticaj za krave dojilje

PODSTICAJI U STOČARSTVU ZA KRAVE DOJILJE

| Krave dojilje | No Comments
Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za krave dojilje Izvorni pravilnik, objavljen je  u "Službeni glasnik RS", br. 46 od 28. maja 2015, 26 od 5. aprila 2018, 44 od 8.…
podsticaj za uzgoj kravi za telad za tov

PODSTICAJI U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV

| Krave za uzgoj teladi za tov, Stočarstvo | No Comments
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov   Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu…
Uzgoj kvalitetnih priplodnih grla

PODSTICAJI U STOČARSTVU ZA UZGOJ KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA

| Kvalitetna priplodna grla, Stočarstvo | No Comments
Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za uzgoj kvalitetnih priplodnih grla (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 20/18 od 16. marta 2018. godine, izmene pravilnika u ,,Službenom glasniku RSˮ, broj 34/18…
Organsko stočarstvo

PODSTICAJI ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU

| organsko stočarstvo | No Comments
Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju   Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva za ostvarivanje…
Premije za mleko

PREMIJE ZA MLEKO

| Premije za mleko | No Comments
Pravilnik o ostvarivanju prava na premiju za mleko Službeni glasnik RS", br. 28 od 26. marta 2013, 36 od 28. marta 2014, 44 od 8. juna 2018 - dr. zakon,…
Podsticaji za ribarstvo

PODSTICAJI ZA PROIZVODNJU KONZUMNE RIBE

| Proizvodnja konzumne ribe | No Comments
Subvencije za proizvodnju konzumne ribe Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za proizvodnju konzumne ribe, objavljen je u „Sl. glasnik RS“, br. 61/2013 i 44/2014. Pravo na…
Regresiranje osiguranja

REGRESIRANJE OSIGURANJA USEVA, PLODOVA I ŽIVOTINJA

| Regresiranje osiguranja životinja | No Comments
Pravilnika za regresiranje osiguranja useva, plodova i životinja Subvencioniše se (regresira) u procentu koji je utvrđen zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019 godinu iznosi…