Podsticaji za ribarstvo

PODSTICAJI ZA PROIZVODNJU KONZUMNE RIBE

| Proizvodnja konzumne ribe | No Comments
Subvencije za proizvodnju konzumne ribe   Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za proizvodnju konzumne ribe, objavljen je u „Sl. glasnik RS“, br. 61/2013 i 44/2014. Pravo…